31 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2021

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării porumbului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2021 va constitui 46-50 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 33 ch/ha).

Prognoza roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2021

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării florii-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2021 va constitui 18-20 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 18 ch/ha).

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă
pe teritoriul  Republicii Moldova în anul 2021

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2021 va constitui 33-36 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 29 ch/ha).

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 22 februarie 2021

Pentru stabilirea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 22 februarie 2021 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza acestora.
Rezultatele creşterii au demonstrat că procesul de iernare în fond a decurs bine.
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 4-9%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 5-10%, fiind sub norma naturală (20%).

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova
 la situaţia din 22 februarie 2021

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 22 februarie 2021 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar local pieirea acestora a constituit 1-8%, fiind mai mică decât norma naturală (10%).  

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2021

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul perioadei de vegetație rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătura de toamnă vor constitui în fond 110-175 mm (80-135% din normă):
–    în raioanele de nord ale țării –120-175 mm (90-135% din normă);
–    în raioanele de centru – 130-170 mm (80-120% din normă);
–    în raioanele de sud – 110-150 mm (80-100% din normă).