11 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracteristica hidrologică a lunii mai pentru teritoriul

Republicii Moldova  

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale.

Viitură pluvială – creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenșiale.

Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunei aprilie – cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții naturale de viață pentru ecosistemele existente.

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) –1970 (230%), 1978 (153%), 1989 (200%),2005 (153%), 2008 (162 %), 2019 (190%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) – 1991 (214%), 1996 (145%),  1998 (218%), 2010 (173%), 2019 (261%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2020) – 1968,1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 ( 53,2%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2020) – 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 ( 52,0%), 2018 (41,4%).

Debitile pentru aceasta luna constitue:

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie 357 m3/s;

                                                                 maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

                                                                 minimul absolut – 72.0 m3/s (14.05.2018).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut – 72.0 m3/s (14.05.2018).          

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), medii lunare constituie 117 m3/s;

                                                                maximul absolut – 1980 m3/s (22.05.1998);

                                                                minimul absolut – 26.4 m3/s (30.05.2000).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42.5 m3/s (a.2000) pînă la 242 m3/s (a.1998).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi,

norma – 1.06 m3/s,

maximul absolut –  13.3 m3/s (08.05.2005), 

minimul absolut -  0.14 m3/s (31.05.2015).

r. Răut – s. Jeloboc,

norma – 6.35 m3/s,

maximul absolut –  98.6 m3/s (14.05.1981),

minimul absolut  -   0.20 m3/s (17.05.1959).

 r. Ichel – s. Goian,     

norma – 0.47 m3/s,

maximul absolut – 13.4 m3/s (29.05.1991), 

minimul absolut – 0.020 m3/s(02-04,06-08, 11.05.2010).

r. Botna – or. Căuşeni,

norma – 0.77 m3/s,

maximul absolut – 23.8 m3/s (25.05.1973),

minimul absolut – 0.0 m3/s(3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950).

r. Vilia – s. Bălăsinești

norma – 0.50 m3/s,

maximul absolut –16.6 m3/s (20.05.1959),

minimul absolut – 0.008 m3/s (31.05.1958).