14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Proiect de lege aprobat

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în a doua lectură, proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică.

La 30 noiembrie 2023, în ședința plenară a Parlamentului, a fost aprobat proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică.

Prin aprobarea acestui act legislativ se realizează înlăturarea lacunelor în reglementarea juridică a activității meteorologice și hidrologice și se instituie un cadru instituțional prielnic dezvoltării sigure a domeniului meteorologic și hidrologic.

Prevederile legislative vizează următoarele obiective majore:

În baza Legii cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică sunt stabilite și explicate principiile de desfășurare a activității meteorologice și hidrologice la nivel național și internațional.

Legea determină drepturile și obligațiile producătorilor de informații meteorologice și hidrologice, fiind instituit, pentru prima dată, un mecanism de înregistrare a producătorilor de date și informații meteorologice și hidrologice.

Totodată, Legea stabilește, în mod clar, dreptul publicului interesat la accesul liber la datele și informațiile meteorologice și hidrologice incluse în Fondul Național de Date Meteorologice și Hidrologice, precum și posibilitatea recepționării informațiilor meteorologice și hidrologice specializate de la producătorii de date și informații meteorologice și hidrologice pe bază contractuală, contra cost.

În scopul monitorizării condițiilor, fenomenelor și proceselor meteorologice și hidrologice de interes pentru Republica Moldova, se prevede instituirea, la nivel național, a unui sistem de monitoring meteorologic și hidrologic. Sistemul va cuprinde Rețeaua națională și Rețeaua suplimentară de observații meteorologice și hidrologice.

În vederea beneficierii de o gamă largă a serviciilor meteorologice și hidrologice, precum și în abordarea actuală și emergentă a problemelor de ordin climatic, proiectul de Lege consfințește prevederi legale privind cooperarea internațională a Republicii Moldova în domeniul meteorologiei și hidrologie prin asigurarea unui schimb de date și informații meteorologice și hidrologice la nivel internațional.