11 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Direcția Meteorologie și Climatologie

Centrul Meteorologie și Climatologie  (СMC) studiază regimul meteorologic şi climatic al ţarii, de asemenea, asigură organizaţiile cointeresate cu date climatice. Specialiştii exercită dirijarea metodică a reţelei naţionale de staţii şi posturi meteorologice, efectuează analiza observaţiilor meteorologice, elaborează note informative, lunare şi anuare meteorologice. Reţeaua Naţională de Observaţii Meteorologice din Republica Moldova este compusă din 14 stații meteorologice și 32 posturi.

În cadrul Centrului se efectuează lucrări pentru formarea bazei de date meteorologice din anul 1886 pînă prezent şi a Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice. Totodată se studiază tendința schimbării condițiilor climaterice de pe teritoriul Moldovei, se  creează prognoze climatice de lungă durată. În rezultatul efectuării lucrărilor ştiinţifice şi cercetărilor au fost publicate diferite îndrumări climatice, monografii şi descrieri specializate.

          La CMC se eliberează următoarele tipuri de informație:

Informaţia meteorologică şi climatologică este utilizată în diferite scopuri de către utilizatorii finali – pentru cercetări, studii, proiecte de dezvoltare, informare, prezentare către companiile de asigurare, utilizare în cadrul proceselor de judecată ş.a.

          Serviciile acordate de Centru:

Şef al Centrului Bugaeva Tatiana