15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Centrul Administrativ

Centrul administrativ (în continuare Centrul) este o subdiviziune structurală a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (în continuare – Serviciu), care include în componența sa totalitatea structurilor de suport administrativ (management instituțional, management economico-financiar, dezvoltare informațională și geo-informațională) și este responsabilă pentru organizarea activității acestora.

Centrul are misiunea de a analiza situația și problemele aferente domeniului hidrometeorologic, de a asigura realizarea obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției și de a promova managementul eficient al proceselor administrative: instituționale, economico-financiare și informaționale sau de altă natură din competența Serviciului, asigurând raportul dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Centrul asigură realizarea misiunii având următoarele funcții de bază:

realizarea obiectivelor de dezvoltare strategică a instituției, prin asigurarea implementării, monitorizarea şi raportarea asupra executării documentelor de politici aferente domeniului hidrometeorologic sau conexe;
aplicarea actelor normative și reglementarea juridică, prin elaborarea şi prezentarea, spre emitere a actelor normative și administrative, potrivit domeniului de competență, asigurarea corectitudinii și legalității aplicării acestora;
elaborarea şi prezentarea propunerilor de politici și de buget pe domeniul hidrometeorologic, prin elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea gradului de implementare a acestuia, inclusiv elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
supravegherea şi controlul, prin monitorizarea activităţii subdiviziunilor Serviciului, analiza continuă sau periodică a unor informaţii potrivit competențelor, verificarea respectării prevederilor actelor normative, realizate în limitele şi în conformitate cu legea;
gestionarea proceselor administrative potrivit domeniilor de activitate / competență.
prestarea serviciilor publice potrivit legislației.

Centrul realizează funcţiile stabilite în următoarele domenii de activitate:

managementul resurselor umane și asistența juridică;
managementul documentelor și suportul informațional;
comunicarea, cooperarea, relațiile publice interne și internaționale;
planificarea și dezvoltarea economico-financiară, evidență contabilă;
dezvoltarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (în continuare TIC), inclusiv a sistemelor geografice informaționale (în continuare SIG);
gestionarea Fondului național de date hidrometeorologice.

Șef Centrul Administrativ
Cristina Movileanu