eng | rus  Principal          Centrul Sud-Est European de Management a Secetei      
Observatiile hidrometeorologice pe  perioda de 160 ani; Monitoringul ecologic sisitematic privind calitatea apelor de suprafata, aerului, solului...

    Rambler's Top100 Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic
Download informer cod