.

Caracteristica hidrologică a lunii septembrie pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna septembrie se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul R.M. ce initiaza Etiajul de toamna care este condiționat de cantitatea precipitațiilor  scăzute în munții Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul țarii.

 

Etiajul de toamna - este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna  se  mentine de la sfirsitul apelor mari de primavara  pina la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pina la începerea sezonului de iarnă, ​​care se manifesta prin aparitia fenomenelor de inghet.

 

Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna septembrie   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.

Pericolul de inundații în riul Prut  îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii  apei in  rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

 

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2014) 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din norma), 2008 (143 % din norma).

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123 % din normă),

2010 (142 % din normă).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2014) 1973, 1983, 1984(41.3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61.5%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%).

 

Debitele  pentru  această  lună  constituie:

 

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 275 m3/s;

maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

minimul absolut 93.0 m3/s (30.09.1983).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

minimul absolut 93.0 m3/s (30.09.1983).

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3/s (a.1984) şi 592 m3/s (a.1996).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 72.5.0 m3/s;

maximul absolut 1260 m3/s (10.09.1996);

minimul absolut 15.2 m3/s (15,18.09.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17.7 m3/s (a. 2012) pînă la 170 m3/s (a.1996).

Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut or.Bălţi,             norma 1.08 m3/s,

maximul absolut 9.63 m3/s (25.09.1996),

minimul absolut 0,092 m3/s (08.09.1983).

 

r.Răut s.Jeloboc,          norma 6.78 m3/s,

maximul absolut 135 m3/s (08.09.1989),

minimul absolut 0.20 m3/s (19-27.09, 1959).

 

r.Bîc or.Chişinău,          norma 0.97 m3/s,

maximul absolut 45.7 m3/s (09.09.19789),

minimul absolut 0.10 m3/s(08.09.2007).

 

r.Botna or.Căuşeni,      norma 0.44 m3/s,

maximul absolut 18.8 m3/s (17.09.1957),

minimul absolut 0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

 

r.Cogîlnic or.Hînceşti,   norma 0,15 m3/s,

maximul absolut 7.70 m3/s (09.09.1989),

minimul absolut 0,00 m3/s (01-05.09.1992).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac