.

Caracteristica hidrologică a lunii  octombrie  pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale, luna octombrie se caracterizează prin trecerea etiajului de toamna în rîurile Republicii Moldova. Etiajul de toamna  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul  țării.

Perioada etiajului de toamnă  se  menține de la sfîrșitul Apelor Mari de Primavară  pînă la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pîna la începerea sezonului de iarnă, care se manifestă prin apariția formațiunilor de gheață.

Tododată în luna octombrie  se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna septembrie probabilitatea acestora scade.

 

Anii cu scurgere mare (peste 160 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1982 - 2013) 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2008 (173 % din normală).

           

Anii cu scurgere mare (peste 130 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2013) 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2008 (240 % din normală).

 

Anii cu scurgere mică (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1982 - 2013) 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 2003, 2011(67,3%).

 

Anii cu scurgere mică (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut  postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2013) 1990, 1994, 2000,2003,2006,2011(36.2%), 2012 (30.7%), 2013 (58.5%).

Normala scurgerii medii lunare pentru r.Nistru (postul hidrometric Hruşca) în luna octombrie constituie  251 m3/s,  maximul  absolut  pentru perioada  de  observaţii  constituie  circa  930 m3/s (31.10.1991), minimul absolut constituie 78,0 m3/s (02.10.1983). Debitele medii lunare de apă variază în limite mari de la 120 m3/s (a.1984) pînă la 467 m3/s (a.1980). 

După darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) maximul absolut constituie 930 m3/s (31.10.1991), iar minimul absolut 78,0 m3/s (02.10.1983). Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari: de la 120 m3/s (a.1984) pînă la 467 m3/s (a.1980).

Normala scurgerii medii lunare pentru r.Prut (postul  hidrometric  Şirăuţi)  în luna octombrie constituie 55.0 m3/s, maximul absolut 784 m3/s (07.10.2008), iar minimul absolut 15.8 m3/s (27-29.10.2012), debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 16.9 m3/s  (a.2012) pînă la 132 m3/s (a.2008).

Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Normala scurgerii  medii lunare

pentru unele rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut , or.Bălţi, normala 1,31 m3/s, maximul absolut 11,2 m3/s (22.10.1974), minimul absolut 0,080 m3/s (5,6.10.1986).

 

r.Răut ,  s.Jeloboc, normala 7,39 m3/s, maximul absolut  35,7 m3/s (01.10.1996), minimul absolut  0,16 m3/s (29.10.1959).

 

r.Bîc , or.Chişinău, normala 0,81 m3/s, maximul absolut 6,40 m3/s (14.10.1972), minimul absolut  0,016 m3/s (02.10.2007).

 

r.Botna , or.Căuşeni, normala 0,45 m3/s, maximul absolut 5,20 m3/s (06.10.1998), minimul absolut 0,00 m3/s (anii 1950 - 1954; 1958 1963).

 

r.Cogîlnic , or.Hînceşti,   normala 0,16 m3/s,  maximul  absolut 10,5 m3/s  (05.10.1998), minimul  absolut  0,006 m3/s (24-31.10.1962).

  

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac