.

Caracteristica hidrologică a lunii mai  
teritoriul
Republicii Moldova

 

Luna mai din punct de vedere hidrologic se caracteizează prin scurgerea Apelor Mari de Primăvară și viiturilor pluviale.

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general luna mai este luna viiturilor pluviale.

Viitură pluvială creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenșiale.

Continuă Viitura Ecologică începută la mijlocul lunei aprilie viitură artificială cauzată de descărcarea fortuită a unei acumulări, de manevre la stavile sau de uzinări zilnice la hidrocentrale (în caz de viituri de mică amploare și de durată scurtă).

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2014) 1970 (230%), 1978 (153%), 1989 (200%),2005 (153%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2014) 1991 (214%), 1996 (145%),  1998 (218%), 2010 (173%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2014) 1968,1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007.

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2014) 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%).

 

Debitile pentru aceasta luna constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie 388 m3/s;

                                                                 maximul absolut constituie 2250 m3/s (17.05.1970);

                                                                 minimul absolut 86,0 m3/s (02.05.1987).

 

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut 86,0 m3/s (10.04.2011).          

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), medii lunare constituie 112 m3/s;

                                                                maximul absolut 1980 m3/s (22.05.1998);

                                                                minimul absolut 26.4 m3/s (30.05.2000).

 

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42.5 m3/s (a.2000) pînă la 242 m3/s (a.1998).

 

Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Debitul scurgerii  medii lunare pentru unele râuri mici ale Republicii Moldova:

 

 

r.Răut or.Bălţi        norma 1,42 m3/s,

                                     maximul absolut  13,3 m3/s (08.05.2005), 

                                     minimul absolut -  0,15 m3/s (14.05.1995).

 

 r.Răut s.Jeloboc,       norma 8,30 m3/s,

                                     maximul absolut  98,6 m3/s (14.05.1981),

                                     minimul absolut  -   0,20 m3/s (17.05.1959).

 

 r.Bîc or.Chişinău,       norma 1,47 m3/s,

                                      maximul absolut 20,4 m3/s (10.05.1981), 

                                      minimul absolut 0,025 m3/s(01.05.2010).

 

 r.Botna or.Căuşeni,    norma 0,75 m3/s,

                                       maximul absolut 25,8 m3/s (25.05.1967),

                                       minimul absolut 0,0 m3/s(3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950, 

                                       29-30.05.1958).

 

 r.Cogîlnic or.Hînceşti, norma 0,29 m3/s,

                                       maximul absolut 21.7 m3/s (30.05.1960),

                                       minimul absolut 0,004 m3/s (30-31.05.1986).

 

 Şeful Direcţiei Hidrologie                                          V. Cazac