.

Caracterizarea hidrologică a lunii ianuarie

pentru teritoriul Republicii Moldova

  

Luna ianuarie  din punct de vedere hidrologic se caracterizează prin variatii  neinsemnate  a  volumului  scurgerii ,  mai des   volumul scurgerii  se  mentine  in   limita  normei  lunare    ori  sub media  multianuala , totodata   are loc   intensificarea   procesului  de  formare  a  ghetii.

În comparație cu luna decembrie unde au fost observate formațiuni de gheață (gheață la mal, năboi, zăpadă în apă, zaiul și altele)  in luna  ianuarie cu intensificarea   temperaturilor   joase  se înregisrtrează  pod de gheață continuu.

Pod de gheață continuu strat de gheaţă,  care acoperă de la un mal la altul suprafaţa unei ape curgătoare sau a unui lac. Se formează în perioadele cînd temperaturile negative persistă timp îndelungat. Perioada de existență a podului de gheață depinde de durata și regimul de temperatură a iernii, caracterul bazinului de apă, precul și de grosimea stratului de zăpadă de pe gheață.

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare în luna ianuarie  constituie 213 m3/s;

maximul absolut constituie 1190 m3/s (06.01.1982);

minimul absolut - 35,4 m3/s (04.01.1977).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1190 m3/s (06.01.1982);

minimul absolut 61.6 m3/s (03.01.1985).          

Debitele medii lunare de apă variază între 5,79 m3/s (a.1954) şi 87,4 m3/s (a.1982).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 36,6 m3/s;

maximul absolut 716 m3/s (30.01.2002);

minimul absolut 7,30 m3/s (26.01.2004).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 11,4 m3/s  (a.1993) pînă la 80,1 m3/s (a.2011).

  Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut or.Bălţi,

               norma 1,37 m3/s,

               maximul absolut  32,9 m3/s (31.01.1977),  

               minimul absolut -  0,15 m3/s (16.01.1987).

 r.Răut s.Jeloboc,

               norma 8,48 m3/s,

               maximul absolut  82,8 m3/s (31.01.1977),

               minimul absolut  -   0,36 m3/s (21-23.01.1958).

 r.Bîc or.Chişinău,

               norma 1,37 m3/s,

               maximul absolut 8,98 m3/s (11.01.1982), 

               minimul absolut - 0,002 m3/s (12,13.01.1968).

 r.Botna or.Căuşeni,

               norma 0,60 m3/s,

               maximul abso6lut 7,49 m3/s (30.01.1953),

               minimul absolut - 0,0 m3/s (anii 1949-1952, 1955, 1962, 1963).

 r.Cogîlnic or.Hînceşti,

                norma 0,21 m3/s,

                maximul absolut 7,34 m3/s (28.01.1977),

                minimul absolut - 0,006 m3/s (30.01.1964).

  

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac