Caracteristica hidrologică a lunii decembrie pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe rîurile Nistru şi Prut se menţine etiajul de toamnă dar nu sunt excluse  producerea  unor  viituri pluviale, totodata  are loc   apariția formațiunilor de gheață.

Primele formațiuni de gheață apar după o perioadă de timp cu bilanț termic negativ, care duce la racirea apelor de suprafață pînă la 0oC și sub 0oC. Aceste formațiuni de gheață apar lîngă maluri, în sectoarele mai puțin adînci.

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul rîului. Paralel cu gheața la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă.

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă rîul, rîul este înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund.

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), 

medii lunare în luna decembrie  constituie  224 m3/s, 

maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980),

minimul absolut   33.7 m3/s (16.12.1977).

Debitele  medii  lunare  de  apă  pentru toată  perioada de  observaţii  variază  în  limite  mari de la 98,0 m3/s (a.1984) pînă la 534 m3/s (a.1980).

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii  lunare constituie 40,7  m3/s,  

maximul   absolut  290  m3/s   (11. 12. 2010),

minimul  absolut  9,59 m3/s (18.12.2012),

Debitele medii  lunare de apă variază în limite de la 14,7 m3/s  (a.2012) pînă la 73,3 m3/s (a.1996)

 

Caracteristica scurgerii  medii lunare a unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut , or.Bălţi, norma    1,49 m3/s, maximul absolut 20,4 m3/s (18.12.1981), minimul absolut 0,12 m3/s (14-17.12.1977; 15,17.12.1983).

 

r.Răut ,  s.Jeloboc, norma  9,27 m3/s, maximul absolut  84,8 m3/s (01.12.1981), minimul absolut  0,072 m3/s (28-30.12.1957).

 

r.Bîc,or.Chişinău, norma - 1,34 m3/s, maximul absolut 10,9 m3/s (02.12.1981), minimul absolut  0,006 m3/s (18.12.1968).

 

r.Botna , or.Căuşeni, norma  0,56 m3/s, maximul absolut 6,18 m3/s (23.12.1981),minimul absolut 0,0 m3/s (anii 1950 1954, 1957, 1960).

 

r.Cogîlnic , or.Hînceşti, norma  0,21 m3/s, maximul absolut 4,45 m3/s (23.12.1980),minimul absolut 0,001 m3/s (15 19.12.1963).

  

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac