.

Caracteristica hidrologică a lunii  august  pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna august se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei pe întreg  teritoriul  R.M. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în muntii  Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul  R.M.

 Etiajul - este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 10 zile.

 Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

 Tododată în luna august   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul   de  inundații   în  riul  Prut   îl  prezintă  sectoul  din   amonte   de   lacul   de  acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii  apei in  rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2013) 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233 %).

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2013) 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din normă), 2010 (175 % din normă).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2013) 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2013) 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%).

 Normala scurgerii medii lunare pentru r.Nistru (postul hidrometric Hruşca) în luna  august  constituie 318 m3/s,  maximul  absolut  pentru perioada  de  observaţii  constituie  circa  3230 m3/s (01.08.2008), minimul absolut constituie 106 m3/s (15.08.1984).

După darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008), iar minimul absolut 106 m3/s (15.08.1984). Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari: de la 139 m3/s (a.1985) pînă la 791 m3/s (a.1980).

Pentru  r.Prut, postul   hidrometric   Şirăuţi,  normala    scurgerii    medii    lunare    constituie 88,0 m3/s, maximul  absolut 1820 m3/s (21.08.2005), iar minimul absolut 16,0 m3/s (29.08.2012), debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 23,5 m3/s  (a.2012) pînă la 268 m3/s (a.2005).

Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracteristica scurgerii  medii lunare a unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut , or.Bălţi, normala 0,98 m3/s, maximul absolut 9,63 m3/s (13.08.1974), minimul absolut 0,075 m3/s (02.08.1994).

 

r.Răut ,  s.Jeloboc, normala 5,73  m3/s, maximul absolut  109 m3/s (27.08.1994), minimul absolut  0,00 m3/s (2-21, 23-31.08.1957).

 

r.Bîc , or.Chişinău, normala 0,94 m3/s, maximul absolut 13,4 m3/s (30.08.1970), minimul absolut  0,020 m3/s (20.08.2008).

 

r.Botna , or.Căuşeni, normala 0,52 m3/s, maximul absolut 25,7 m3/s (27.08.1994), minimul absolut 0,00 m3/s (03 10.08.1950; 0102, 1431.08.1959; 1820, 2527.08.1960; 0231.08.961).

 

r.Cogîlnic , or.Hînceşti,  normala 0,13 m3/s,  maximul  absolut 6,42 m3/s  (19.08.1975),  minimul  absolut 0,00 m3/s (13, 14, 17, 23.08, 2731.08.1964).

 

 Şeful Direcţiei Hidrologie                                          V. Cazac