.

Ρaracterizarea hidrologică a lunii  aprilie pe teritoriul

Republicii Moldova

 

Luna Aprilie  este caracterizată ca luna Apelor Mari de Primăvară şi eliberării complete de gheaţă a rîurilor.

Acestei luni i se atribuie termenele tîrzii ale apariţiei debitului maxim de apă al perioadei Apelor Mari de Primăvară şi sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară. Însă, în unii ani, sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară în rîurile Nistru şi Prut se înregistrează în prima decadă a lunii mai (anii 1969, 1973, 1983, 1988, 1991, 2006) şi în decada a treia a lunii mai (anii 1962, 1963 1976).

La mijlocul lunii aprilie are loc viitura ecologică, care se manifestă pînă la mijlocul lunii mai. Această viitură este necesară pentru menţinerea florei ţi faunei în cursul inferior a r.Nistru.

Debit salubru – debit minimal necesar pe un curs de apă pentru asigurarea condiţiilor de viaţă a biodiversităţii acvatice.

În anii cu termne timpurii ale sfîrşitului  perioadei Apelor Mari de Primăvară numărul viiturilor pluviale pe rîurile Nistru şi Prut creşte cu 30 – 40 % faţă de luna martie. Pe rîurile mici ale R. Moldova, invers, numărul lor descreşte cu 20 - 40 %.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul  hidrometric  Hruşca (anii  1968 - 2014)  – 1969   (246 %),  1976 ( 224 %), 1980 ( 233 %), 2006 (204 %), 2013 (196%) din normă.

- r.Prut    – postul  hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) –1999 (182 %),  2006 (215 %),  2008  (174 % din normă), 2013 (189%).   

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2014) –1972,  1974, 1986 (37.9%), 1987 (27.5 %), 1989, 1999, 2007, 2011 (58.1 %).

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) –1990, 1991, 1994, 1996 (38,4 %), 2001, 2004, 2007 (36,7 %), 2009 ( 55,0 %).

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 472 m3/s;

maximul absolut constituie 2570 m3/s (05.04.1969);

minimul absolut – 102 m3/s (10.04.2011).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1530 m3/s (17.04.2013);

minimul absolut – 102 m3/s (10.04.2011).          

Debitele medii lunare de apă variază între 126 m3/s (a.1987) şi 1130 m3/s (a.1969).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 115 m3/s;

maximul absolut – 1270 m3/s (19.04.1996);

minimul absolut – 31.7 m3/s (19.04.1990).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 43.8 m3/s  (a.1996) pînă la 241 m3/s (a.2006).

  Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi        norma – 2.30 m3/s,

                                     maximul absolut –  35.8 m3/s (02.04.1980), 

                                     minimul absolut -  0,13 m3/s (13.04.1974).

 

 r.Răut – s.Jeloboc,      norma – 15.3 m3/s,

                                     maximul absolut –  419 m3/s (06.04.1969),

                                     minimul absolut  -   0,28 m3/s (19.04.1959).

 

 r.Bîc – or.Chişinău,       norma – 1.67 m3/s,

                                      maximul absolut – 24.0 m3/s (01.04.1980), 

                                      minimul absolut – 0.016 m3/s(16.04.2010).

 

 r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 1.01 m3/s,

                                       maximul absolut – 15.2 m3/s (08.04.1980),

                                       minimul absolut - 0,00 m3/s(12,14.04.1951;07-30.04.1952;

                                                                 15-19.04.1953; 10-30.04.1954; 04.04.1959).

 

 r.Cogîlnic – or.Hînceşti, norma – 0,35 m3/s,

                                       maximul absolut – 13.7 m3/s (01.04.1980),

                                       minimul absolut - 0,013 m3/s (25,26.04.1962; 25.04.1987).

 

 

                                                     Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac