Concentraţiile maxime admisibile (CMA) în sol şi influenţa 

 negativă asupra mediului şi sănătăţii populaţiei

 

Nr. d/o

Poluant

CMA, mg/kg

Influenţa negativă

           1.             

Suma HCH

0,1

POPs sunt substanţe chimice, ce au calităţi toxice, sunt extrem de periculoase, au un grad înalt de rezistenţă la degradare şi de acumulare în organismele vii şi mediul înconjurător. Acţiunea POP asupra organismului uman duce la creşterea morbidităţii prin maladie de cancer, dezvoltare  anormală, fertilitate scăzuta, slăbirea imunităţii, reducerea capacitaţilor intelectuale, maladii ale ficatului.

 

           2.             

Suma DDT

0,1

           3.             

Suma BPC

0,06

           4.             

HCB

0,03

           5.             

Nitraţi

130

Nitraţii în sine sunt puţin toxici, având mai degrabă un efect de iritare locală a tubului digestiv, producând congestii şi hemoragii la nivel digestiv şi renal.

           6.             

Fosfaţi

200

 

           7.             

Cu mobil

3,0

Metalele pătrund în celula vie sub forma de cationi, dar înglobarea lor este strict reglată, deoarece în cantităţi mari practic toate metalele sunt toxice,  posedă proprietatea de a se acumula în organismul uman, astfel ele frînează sau chiar blochează procesele biochimice intracelulare, poseda proprietăţi mutagene şi cancerigene.

           8.             

Zn mobil

23,0

           9.             

Ni mobil

4,0

         10.           

Pb mobil

6,0

         11.           

Pb total

32,0

         12.           

Mn mobil

140,0

         13.           

Mn total

1500,0

         14.           

Zn total*

220,0

         15.           

Cu total*

132,0

         16.           

Ni total*

80,0

* tipul solului - aproape neutre, neutre, neutre argilonisipoase şi argiloase (KCl > 5,5)

Clasificarea solurilor după conţinutul de humus şi elemente nutritive

 

Gradul de clasificare

Humus, %

Capacitatea de nitrifivare,

N (NO3-), mg/kg

Fosfor mobil după Metoda

Macighin,

 mg P2O5/kg

Potasiu după Metoda Macighin, mg K2O/kg

foarte scăzut

sub 2

sub 5

sub 10

sub 50

scăzut

2-3

5-10

11-15

50-100

moderat

3-4

10-15

15-30

100-200

optim

4-5

15-20

31-45

200-300

ridicat

5-6

peste 20

45-60

300-400

foarte ridicat

peste 6

 

peste 60

peste 400

                  

Clasificarea solurilor după gradul de aciditate

 

Valoarea pH (H2O)

Aciditatea solului

3,6-4,3

foarte puternic acid

4,4-5,0

puternic acid

5,1-5,8

moderat acid

5,9-6,8

slab acid

6,9-7,2

neutru

7,3-8,4

slab alcalin

8,5-9,0

moderat alcalin

9,1-9,4

puternic alcalin

 

Clasificarea solurilor privind conţinutul bazelor schimbabile, mmol/100 g sol

 

Indicatori

Conţinutul

Scăzut

Optim

Ridicat

Ca++

<15

25-35

>45

Mg++

<1

2-6

>10

Ca++ + Mg++

<16

27-41

>55