Concentraţiile maxime admisibile (CMA) pentru parametrii aerului atmosferic investigaţi şi influenţa lor negativă asupra sănătăţii umaneşi mediului înconjurător

 

nr.

d/o

Codul poluan-tului

 

Parametrul

Concentraţia maximă

admisibilă, mg/mc

 

Influenţa negativă asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător

CMAmd

CMAmm

1.

01

Suspensii solide

0,15

0,5

    Numite adesea fum sau funingine, unele dintre aceste particule sînt evacuate prin coşurile fabricilor sub formă de fum negru. Majoritatea conţin dioxid de sulf şi oxizi de azot, transformîndu-se apoi în nitriţi şi sulfaţi.

2.

02

 Dioxid de sulf (SO2)

0,05

0,5

    Este un gaz acid şi incolor, poate declanşa accese de astmă, iar prezent fiind în atmosferă, reacţionează în continuare, formînd particule fine de acizi.

3.

03

Sulfaţi solubili (SO4-2)

0,1

0,3

                    -

4.

04

Monoxid de carbon (CO)

3,0

5,0

    Atinge cu regularitate concentraţii nocive care pot cauza naşterea unor copii cu sub greutate şi înmulţirea cauzelor de deces perinatal şi de deteriorări cerebrale. Aproape întreaga cantitate de monoxid de carbon care poluează oraşul provine din gazele de eşapament ale automobilelor.

5 05 Dioxid de azot (NO2) 0,04 0,085

    Dioxidul de azot întră în listă celor mai periculoşi poluanţi, deoarece provoacă efecte senzoriale, funcţionale şi patologice. Persoanele expuse la concentraţii ridicate de dioxid de azot, cel mai des sunt supuşi bolilor de catar ale tractului respirator superior, bronşită, mană şi pneumonie.

Efecte dioxidului de azot asupra plantelor duce la înălbirea frunzelor, ofilirea florilor, fructelor şi încetarea creşterii lor.

6. 06 Oxid de azot (NO) 0,06 0,4

7.

07

Ozon (O3)

0,03

0,16

-

8.

08

Hidrogenul sulfurat (H2S)

-

0,008

    Gaz incolor cu miros specific a cărei prezenţă în atmosferă are în special origine naturală. Efectul dăunător asupra sănătăţii populaţiei la concentraţii mari, poate fi iritarea ochilor sau poate apărea disconfortul  la miros.

9.

10

Fenol (C6H5OH)

0,003

0,01

    Sursele antropice: fabricarea fenolului, prepararea mixturilor asfaltice, tratamente termice. Pot declanşa iritarea căilor respiratorii, tulburări digestive, modificări nervoase.

10.

19

Amoniac (NH3)

0,04

0,2

    Gaz incolor cu miros înţepător şi puternic, solubil în apă. Efecte asupra sănătăţii iritarea căilor  respiratorii şi ochilor.

11.

22

Formaldehida (CH2O)

0,003

0,035

    Rezultă din emisiile directe din activităţile de producere şi de utilizare a formaldehidei şi reacţii secundare ale hidrocarburilor oxidate rezultate din arderi în surse fixe şi mobile.  Sursele majore antropice, care pot afecta sănătatea umană  produse care conţin răşini.

12.

 

Suspensii solide cu mărimea 10 mkm (PM  - 10 mkm)

0,05

0,15

    Acţiunea acestor particule reduce durata medie a vieţii aproximativ cu un an şi se exprimă prin urmări negative pentru sistemul de respiraţie şi cardiovascular, în prealabil la copii şi la persoanele cu vîrsta înaintată.

13.

 

Acid azotic (HNO3)

0,15

0,4

    Este destul de toxic, şi foarte coloziv şi poate provoca arsuri grave pe piele