Notă informativă cu privire la radioactivitatea mediului

 pe teritoriul Republicii Moldova

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat este instituţia abilitată la nivel naţional de efectuarea monitoringului componentelor de mediu. Unul din acestea este şi radioactivitatea mediului.

Un indicator important al radioactivităţii atmosferei îl prezintă mărimea doza gama absorbită în aer. Ea este determinată prin măsurare. Conform datelor colectate de la punctele de monitoring radiologic, din teritoriul republicii în baza a 18 staţii amplasate uniform. În perioada 03 – 04 decembrie 2014 echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama a înregistrat valori în limita admisibilă teritoriului, astfel:

 la Nord:    11 (Bălţi, Făleşti)  – 18 (Briceni, Bălţi) μR/h (0,11 – 0,18 μSv/h)1*;

 în Centru: 10 (Chişinău) – 18 (Bravicea) μR/h (0,10 – 0,18 μSv/h);

 la Sud:      10 (Cahul) – 16 (Comrat) μR/h (0,10 – 0,16 μSv/h).

Totodată, în legătură cu plasarea articolului pe portalul de ştiri, privind posibila producere a unui accident nuclear în oraşul Zaporoje, Ucraina, pentru informarea mass-mediei şi a populaţiei Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intensificat măsurătorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama la staţiile de monitorizare, efectuîndu-se la fiecare oră. Valorile obţinute s-au situat în limitele specifice teritoriului republicii şi n-au depăşit limitele de avertizare 25 μR/h (0,25 μSv/h)2* şi nu prezintă pericol pentru poluarea mediul înconjurător.

Atmosfera, cu elementele ei specifice determină rolul principal în poluarea radioactivă a mediului. Radionuclizii nimerind în atmosferă formează aerosoli. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a efectuat prelevarea şi analizarea gama spectrometrică pentru mostrele de aerosolii atmosferici, colectaţi la staţia Chişinău în data de 03 decembrie 2014, unde nu s-au depistat urme de iod radioactiv, care este un radionuclid mesager în cazul declanşării unui accident sau incident nuclear.

 

 

 

1*   -  1μR/h (microRontgen) = 0,01μSv/h (microSievert)

 

2* - Ordinul Nr.171 din 09 noiembrie 2010 „Cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii privind organizarea şi efectuarea observării radioactive, chimice şi înştiinţarea în caz de contaminare radioactivă şi chimică în protecţia civil㔠 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ