Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol

pe terenurile cu culturi de toamnă şi arătură din Republica Moldova

către începutul perioadei de vegetaţie în anul 2017

 

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că, la începutul primăverii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă şi arătură de toamnă vor constitui în fond 140-190 mm (100-130% din normă).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ