Prognoza privind roada medie de sfeclă de zahăr pe teritoriul

 Republicii  Moldova în anul 2017

 

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor  meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează în medie pe ţară o roadă de circa 280-310 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 300 ch/ha).

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ