Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul 

Republicii Moldova în anul 2017

 

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale grîului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2017 în medie pe țară o roadă de circa 30-33 h/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 27 ch/ha).

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ