Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

18.08.2017 10:00

În legatură cu stabilirea etiajului de vară, în râurile și lacurile republicii în intervalul 18–31 august se va menţine scurgere scăzută:

  • în rîurile mici ale țării – 15-25% din valorile medii multianuale;

  • în r. Prut:

  • – sectorul s. Criva – lacul de acumulare Costești-Stînca – 20-25% din valorile medii multianuale;

    – sectorul lacul de acumulare Costești-Stînca – gura de vărsare a râului 35-40% din valorile medii multianuale.

  • în r. Nistru – 45-50% din valorile medii multianuale.

Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă.

 

Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîurii

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 17 august 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 16 august 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 15 august 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii august

pentru teritoriul Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna august se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul R.M. Etiajul din luna august este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în muntii Carpații din Ukraina cît și pe teritoriul R.M.

Etiajul - este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se mentine de cel puțin 10 zile. Nivelurile minime de apă de obicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în riul Prut îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii apei in rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2016) – 1980 (254%), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233%).

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1991, 2002, 2004, 2005 (316% din normă), 2010 (175% din normă).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70% din valorile medii multianuale):

- r. Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2016) –1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55% din valorile medii multianuale):

- r. Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 309 m3/s;

maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3/s (a. 1985) şi 791 m3/s (a. 1980).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 78.4 m3/s;

maximul absolut – 1820 m3/s (21.08.2005);

minimul absolut – 16.0 m3/s (29.08.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 22.2 m3/s (a. 2015) pînă la 268 m3/s (a. 2005).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi,         norma – 0,82 m3/s,

maximul absolut – 9,63 m3/s (13.08.1974),

minimul absolut – 0,075 m3/s (02.08.1994).

r. Răut – s. Jeloboc,     norma – 4,78 m3/s,

maximul absolut – 109 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut – 0,00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1958).

r. Bîc – or. Chişinău,     norma – 0,61 m3/s,

maximul absolut – 13,4 m3/s (30.08.1970),

minimul absolut – 0,020 m3/s (20.08.2008).

r. Botna – or. Căuşeni, norma – 0,58 m3/s,

maximul absolut – 25,7 m3/s (27.08.1994),

minimul absolut – 0,00 m3/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959,

18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).

 

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru iulie 2017

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r.Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r.Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r.Dunărea.  Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite