Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău şi Bălţi,

la situaţia din 28 aprilie 2017, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore influența fronturilor atmosferice, advecția aerului cald, lipsa straturilor de reținere din orele de zi și vântul din sectorul de sud moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer.

Pe 27 aprilie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Bălți  pentru  suspensii solide                   de 1,2 ori, str. Ștefan cel Mare,

                                                                                          la ora 1300 (27.04).

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 12 staţii meteorologice, amplasate în teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 2728 aprilie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,15 μSv/h*. (limita de avertizare 0,25 μSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h)   la staţiile Soroca, Bălţi, Şt.Vodă  în data de 28 aprilie la ora 0700

Maxima: 0,15 μSv/h (15 μR/h)   la staţiile Briceni, Bravicea  în data de 28 aprilie la ora 0700

Notă: De la 17 iunie a. 2016 staţiile din partea stîngă a Nistrului au suspendat transmiterea datelor zilnice despre nivelul de poluare a aerului atmosferic şi debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, în baza Protocolului semnat de către părţi în data de 10.06.2016.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 28.04 29.04.2017

În intervalul dat influența fronturilor atmosferice, vântul din sectorul de sud moderat, izolat cu intensificări de până la 15-18 m/s și ploile prognozate vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite