Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi s. Mateuţi (r-nul Rezina)

la situaţia din 20 ianuarie 2017, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore influenţa frontului atmosferic şi a unei mase de aer rece au contribuit la dispersia poluanţilor din aer.

Pe 19 ianuarie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Bălți  pentru  dioxid de azot            de 1,2 ori, str. Ștefan cel Mare,

                                                                                la ora 1900 (19.01).

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

 

Conform datelor colectate de la 12 staţii meteorologice, amplasate în teritoriul republicii,  valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 19 20 ianuarie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,08-0,17 μSv/h*. (limita de avertizare 0,25 μSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,08 μSv/h (08 μR/h) la staţia Chişinău în data de 19 ianuarie la ora 2000

Maxima: 0,17 μSv/h (17 μR/h) la staţia Briceni în data de 19 ianuarie la ora 2000

 

Notă: De la 17 iunie a. 2016 staţiile din partea stîngă a Nistrului au suspendat transmiterea datelor zilnice despre nivelul de poluare a aerului atmosferic şi debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, în baza Protocolului semnat de către părţi în data de 10.06.2016.

 

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 20.01 - 21.01.2017

În intervalul dat factorii meterologici vor contribui la dispersia poluanţilor din aer, cauza principală fiind influenţa frontului atmosferic şi a unei mase de aer  rece. Vântul din nord-vest, îndeosebi moderat şi precipitaţiile prognozate vor crea premise pentru micşorarea concentraţiei poluanţilor. Totodată, nu sunt excluse depăşiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite