Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina),

la situaţia din 18 august 2017, orele 12:00

În ultimele 24 de ore mișcarea slabă a maselor de aer în direcția orizontală, iar în cursul nopții și în cea verticală, vântul slab și valorile înalte ale temperaturii aerului au contribuit la acumularea poluanților în aer. Totodată, radiația solară intensă a dus la majorarea concentrațiilor cu aldehidă formică.

Pe 17 august în mun. Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus, dar în mun. Chişinău privind conținutul de dioxid de azot – ca sporit.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

în mun. Chișinău pentru dioxid de azot    –  de 1,1-2,6 ori,  str. Calea Ieșilor,

                                                                             Grenoble, Vladimirescu, bd. Moscova;

                                                                             la ora 1300, 1900 (17.08), 700 (18.08);

                                       aldehida formică    –  de 1,1 ori,  str. Calea Ieșilor, bd. Moscova;

                                                                              la ora 1300, 1900 (17.08);

în mun. Bălți pentru dioxid de azot           –  de 1,2-1,4 ori,  str. Ștefan cel Mare,

                                                                              Cicicalo,,

                                                                              la ora 19000 (17.08).

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale și de la 5 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 17 august s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,16 μSv/h*.

(limita de avertizare – 0,25 μSv/h) *(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h) – la staţia Chişinău în data de 17 august la ora 100, la staţia Comrat în data de 17 august la ora 2000

Maxima: 0,16 μSv/h (16 μR/h) – la staţia Bravicea în data de 17 august la ora 2000 şi la staţia Soroca în data de 17 august la ora 700 şi la ora 2000

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 18.08 – 19.08.2017

În intervalul dat influența sectorului cald, vântul îndeosebi slab, valorile înalte ale temperaturii aerului, radiația solară intensă și formarea inversiunii termice de la sol din orele nocturne și ale dimineții vor contribui la acumularea poluanților în aer. Se prevăd depășiri ale normelor sanitare privind conținutul de dioxid de azot și aldehidă formică.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

OR.RÎBNIŢA, s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite