Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi s. Mateuţi (r-nul Rezina)

la situaţia din 28 martie 2017, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore variațiile maselor de aer și vântul din nord-vest moderat cu intensificări de până la 15-20 m/s au contribuit la dispersia poluanților din aer.

Pe 27 martie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară.

 

în mun. Chișinău  pentru  dioxid de azot             de 1,1 ori, str. Uzinelor,

                                                                                         la ora 1300 (27.03).

                                                                                   

Notă: s. Mateuți (r-nul Rezina) nu a prezentat informația respectivă.

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 12 staţii meteorologice, amplasate în teritoriul republicii,  valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 2728 martie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,15 μSv/h*.(limita de avertizare 0,25 μSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h) la staţia Chişinău în data de 27 martie la ora 2000 și la staţia Şt.Vodă  în data de 28 martie la ora 0700

Maxima: 0,15 μSv/h (15 μR/h) la staţia Leova în data de 27 martie la ora 2000 și la staţiile Briceni, Bravicea în data de 28 martie la ora 0700

Notă: De la 17 iunie a. 2016 staţiile din partea stîngă a Nistrului au suspendat transmiterea datelor zilnice despre nivelul de poluare a aerului atmosferic şi debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, în baza Protocolului semnat de către părţi în data de 10.06.2016.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 28.03 29.03.2017

Ziua, pe 28 martie variația maselor de aer și intensificările vântului vor contribui la dispersia poluanților din aer. Totodată, pe 29 martie sunt posibile majorări ale concentrațiilor noxelor și depășiri ale normelor sanitare, cauza principală fiind influența sectorului cald, atenuarea vântului și formarea inversiunii termice de la sol.

Recomandăm serviciilor comunale și populației să efectueze cît mai urgent curăţarea umedă a străzilor și terenurilor adiacente.

Pentru prevenirea creșterii concentrațiilor periculoase ale poluanților în aer este inadmisibilă arderea resturilor vegetale și a deșeurilor.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite