SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

BULETIN ADIŢIONAL

10 iulie 2017

în urma incendiului produs  în data de 09.07.2017 pe strada Şoseaua Balcani 3/3

 

În urma incendiului produs în data de 09 iulie 2017 pe strada Șoseaua Balcani 3/3, ce se află în apropierea stației de observații nr. 3 de pe strada Calea Ieșilor, 21, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, dimineața pe 10 iulie a efectuat prelevarea probelor de la orele 700 privind poluanții atmosferici de la rețeaua de stații a calității aerului atmosferic. Conform datelor de laborator nivelul poluării aerului atmosferic pe teritoriul mun. Chișinău s-a atestat ca redus, iar depășiri ale normelor sanitare atît pentru poluanții de bază, cît și pentru cei specifici nu s-au înregistrat.

Percepția olfactivă și cea vizibilă a unui smog ușor s-a atestat în oraș în decursul nopții și dimineții de 10 iulie, din cauza vîntului moderat din sectorul de nord, ce a translocat noxele spre cartierele de locuit.

  

Secția Prognozei Aerului Atmosferic

tel. 022 773614

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ