Informație preliminară

privind condițiile hidrometeorologice nefavorabile

din lunile iunie - iulie 2012

 

Vremea anomal de caldă și cu deficit semnificativ de precipitații, care s-a menținut  pe parcursul  lunilor iunie - iulie 2012 pe tot teritoriul țării, a contribuit la intensificarea secetei pedologice și celei hidrologice, devenind foarte puternice. După aria afectată seceta curentă se clasifică ca secetă catastrofală.

Temperatura medie a aerului pentru perioada iunie iulie a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3-5C și a constituit +22,0..+25,5C. Maxima absolută a temperaturii aerului pentru această perioadă a constituit +40,1º (22 iunie, SM Fălești), ceea ce se semnalează în luna iunie pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

La suprafața solului temperatura maximă în teritoriu a atins valori de +63+71º, ceea ce se semnalează în medie o dată în 30 ani.

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai ridicată a constituit  în teritoriu în fond 30-45 zile (norma fiind de 5-17 zile),  ceea ce se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale. 

Numărul de zile cu temperatura de +35º și mai ridicată a constituit în fond 10-20 zile (norma fiind de o zi), ceea ce pe o mare parte a teritoriului se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

Numărul de zile cu umiditatea relativă a aerului ≤ 30% a constituit  în teritoriu 25-44 zile ceea ce pe o mare parte a teritoriului se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

Precipitații pe parcursul perioadei menționate au căzut foarte puține, suma lor în teritoriu a constituit 40-90 mm (25-65% din normă).

Vreme cu regim termic și pluviometric asemănător s-a semnalat în lunile iunie și iulie 2007.

 

Vremea caniculară și foarte uscată exercită influență negativă  îndeosebi asupra creșterii, dezvoltării și formării roadei la culturile agricole prășitoare.

Creşterea  temperaturii  maxime a aerului în perioada 27 iulie-2 august de pînă la +33..+38C, lipsa precipitaţiilor, cît şi rezervele de umezeală productivă scăzute în straturile de sol cu grosimea de 0,5 m şi 1 m vor intensifica influenţa secetei asupra formării boabelor la porumb şi seminţelor de floarea-soarelui, va înrăutăţi condiţiile pentru îngroşarea rădăcinii principale la sfecla de zahăr şi condiţiile de dezvoltare pentru toate culturile agricole.

Condițiile agrometeorologice pentru creșterea și dezvoltarea culturilor pomicole și viță de vie în fond sunt satisfăcătoare.

În perioada menționată izolat pe teritoriul republicii au avut loc fenomene meteorologice stihinice și anume: ploi torențiale puternice Florești, Camenca, Cornești, ,  Bravicea, Codrii, Chișinău, Cimișlia, Leova, Olănești, Ștefan-Vodă (19- 30 mm ); vînt puternic și foarte puternic de pînă la 27 m/s la Leova; căderi masive de grindină.

 

În legătură cu menţinerea valorilor înalte ale temperaturii şi umidităţii scăzute a aerului, în perioada 27-31 iulie pe o mare parte a teritoriului ţării se prevede pericol excepțional de incendiu (clasa V). În astfel de condiții, imprudența la folosirea focului deschis poate provoca incendierea spațiilor forestiere și a lanurilor cu culturi agricole. 

 

Pe parcursul lunilor iunie-iulie 2012 în partea superioară a bazinelor rîurilor Nistru și Prut, regiunea de bază a formării scurgerii, precipitațiile căzute au fost semnificativ sub normă, fapt care s-a manifestat negativ asupra scurgerii rîurilor.

Scurgerea apei în rîul Nistru (s. Hrușca) pentru luna iunie a constituit circa 300 m3/s (sau 75 % din normă), în rîul Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca (s. Șirăuți) 89,0 m3/s (circa 70 % din normă), iar pe sectorul aval de lacul de acumulare Costești-Stînca (s. Ungheni) 55,6 m3/s sau  45 % din valorile medii multianuale.

Scurgerea apei rîurilor mici din sudul și centrul republicii a oscilat în limitele a 20-30%, iar a rîurilor mici din nordul republicii 50-70 % din valorile medii multianuale.

În luna iulie scurgerea apei rîurilor a continuat să scadă și pe 27 iulie a constituit:

-   În rîul Nistru (s. Hrușca) circa 160 m3/s sau  41 % din normă,

-  În rîul Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca (s. Șirăuți) 18,0 m3/s (circa 16 % din normă),

-  În rîul Prut pe sectorul aval de lacul de acumulare Costești-Stînca (s. Ungheni) 30,5 m3/s sau  25 % din valorile medii multianuale,

Scurgerea apei rîurilor mici din sudul și centrul republicii a scăzut și a oscilat în limitele a 10-25%, iar a rîurilor din nordul republicii 40-60% din valorile medii multianuale.

Nivelul apei în lacurile de acumulare este mai jos de nivelul normal de retenție:

- Dnestrovsc (r. Nistru, Ucraina) - cu 2,8 m,

- Dubăsari - cu 0,15 m,

- Costești-Stînca - cu 2,82 m.

 

Luînd în considerare situația sinoptică și prognoza pentru următoarele 7 zile, scurgerea apei rîurilor din republică va rămîne scăzută.

 

Totodată, nu există careva pericol privind scăderea excesivă a nivelului apei pînă la cota critică în perioada caniculară din vara curentă pentru prizele de apă, inclusiv de la Vadul lui Vodă și sistarea alimentării cu apă potabilă a municipiului Chișinău și altor localități mari din Republica Moldova.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ