Cod galben

în legătură cu prognozarea nivelului sporit al poluării aerului  cu fenol

în mun. Tiraspol

 

Pe parcursul lunii decembrie cea mai nefavorabilă situaţie ecologică s-a înregistrat în mun. Tiraspol. Concentraţiile maxime de fenol au constituit de la 1,1 pîna la 3,2 concentraţii maxime admisibile.  Conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic pe 16, 17 şi 23 decembrie nivelul poluării aerului privind conţinutul de fenol a fost constatat ca sporit.

În legătură cu condiţiile meteorologice nefavorabile dispersiei şi prognozarea nivelului sporit al poluării aerului privind conţinutul de fenol în mun. Tiraspol a fost emis cod galben.

Fenol  se  referă  la  clasa  de   pericol  2 (  Clasele   de  pericol   a   poluanţilor   din   aer: 1 clasa  extrem de periculos; 2 clasa  periculos; 3 clasa  moderat periculos; 4 clasa  mai puţin periculos).

Surse antropice de fenol  

Pătrunde în atmosferă în rezultatul arderii incomplete a hidrocarburilor. Sursele principale sunt: transportul auto, centralele termoelectrice, fabricile de piele, fabricile de mobilă (adezivi, materiale plastice).

De cele mai multe ori fenolul pătrunde în atmosferă, înregistrînd o majorare a nivelului poluării aerului, în rezultatul pavării drumurilor, deoarece este parte componentă a asfaltului.

Efecte asupra sănătăţii

Provoacă daune grave a căilor respiratorii (atacînd bronhiile şi plămînii), tumori maligne, boli cardiovasculare şi tulburări ale sistemului nervos.

Recomandări:  populaţiei reducerea maxim posibilă a duratei aflării în zonele industriale, în special se referă la copii, femeile însărcinate şi persoanelor cu vîrstă înaintată. Persoanelor cu maladii ale sistemului cardio-vascular şi ale tractului respirator li se solicită reducerea sarcinilor fizice.

Pentru prevenirea creşterii concentraţiei periculoase a poluanţilor în aer, agenţii economici sunt obligaţi de a întreprinde măsuri pentru reducerea pe termen scurt a emisiilor nocive, cu circa 15-20%,  conform planurilor elaborate.

Poliţia rutieră va contribui la direcţionarea optimă a traficului rutier şi neadmiterea formării ambuteiajelor.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ