În atenţia instituţiilor şi agenţilor economici  implicaţi  în procesul de proiectare şi montare  sistemelor de apeduct şi canalizare.

  

Serviciul  Hidrometeorologic  de  Stat  atenţionează, că pentru  proiectarea  şi montarea conductelor  de  apeduct  şi  canalizare  este necesar de luat în considerare adîncimea de îngheţ a solului.

Adîncimea  medie maximă de îngheţ a solului pentru teritoriul ţării constituie 30-43 cm şi se semnalează aproape anual.

Trebuie menţionat, că pe parcursul ultimilor 60 de ani cele mai mari adîncimi  de îngheţ  ale  solului  în  sezonul  de  iarnă  au fost înregistrate după cum urmează:

120 cm în luna februarie 1963 (SM Leova);

101 cm în luna februarie 2012 (SM Dubăsari);

100 cm în luna februarie 1976 (SM Dubăsari);

 98 cm în luna martie      1985 (SM Tiraspol);

 96 cm în luna martie      1969 (SM Briceni);

 89 cm în luna februarie  2012 (SM Bălţata, r-nul  Criuleni);

 88 cm în luna februarie  1954 (SM Chişinău);

 65 cm în luna februarie  2012 (SM Făleşti).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ