INFORMAȚIE

privind condițiile agrometeorologice nefavorabile,

create în luna iunie 2012

 

În luna iunie 2012 aproape pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cu excepția raioanelor extreme de nord), s-a stabilit vreme anomal de caldă și cu deficit semnificativ de precipitații, care a contribuit la apariția secetei. 

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3-4C și a constituit +21..+24C, ceea ce pe o mare parte a teritoriului republicii se semnalează în medie o dată în 30-60 de ani. Vreme cu regim termic asemănător s-a înregistrat în luna iunie 2007.

Temperatura maximă a aerului în luna iunie aproape pretutindeni pe teritoriul republicii a urcat pînă la +37..+39º, ceea ce în luna dată se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observații instrumentale. Pe 22 iunie temperatura maximă a aerului a atins +40,1º (SM Fălești) și a depășit recordul anterior pentru luna iunie cu 0,6º (+39,5º,  SM Fălești, a. 2007).

În perioada 1-28 iunie numărul de zile cu temperatura aerului ≥30C a constituit pe teritoriul țării de la 8 (Briceni) pînă la 18 zile (Fălești, Bravicea), norma lunară fiind de 2-5 zile, ceea ce în raioanele din nord și centrale se semnalează în medie o dată în 10-20 de ani, în cele din sud o dată în 5 ani. Numărul de zile cu temperatura aerului ≥35C a constituit în medie 3-6 zile (cu norma pînă la o zi).

Precipitații în luna iunie au căzut foarte puține. Pe 95% din teritoriul republicii cantitatea precipitațiilor căzute în luna iunie a constituit 10-45 mm (15-60% din norma lunară). Izolat (Ocnița, Briceni) în decursul lunii au căzut 55-65 mm (65-75% din norma lunară).

Regimul termic ridicat și cu deficit de precipitații în luna iunie a creat condiții nefavorabile pentru creșterea, dezvoltarea și formarea recoltei culturilor agricole. Din cauza regimului termic ridicat dezvoltarea culturilor agricole are loc cu 10-20 de zile mai devreme față de termenii obișnuiți. Rezervele de umezeală productivă în plantațiile cu culturi agricole sînt joase, izolat în stratul arabil al solului și cu grosimea de 0,5 m sunt epuizate totalmente.

Condițiile meteorologice create în perioada critică de dezvoltare a grîului (înflorirea și coacerea în lapte a boabelor) la culturile de toamnă și cerealiere de primavră au dus la scăderea greutății absolute a boabelor, unele din ele fiind seci, ceea ce poate duce la scăderea recoltei. Vremea anomal de caldă și uscată exercită influență negativă îndeosebi la formarea masei vegetative la porumb și floarea-soarelui, îngroșării rădăcinii principale la sfecla de zahăr, totodată, la creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

Condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor pomicole și viță de vie în fond sunt satisfăcătoare.     

La îneputul decadei a treia a lunii iunie aproape pe întreg teritoriul republicii grînele de toamnă au atins coacerea în ceară a boabelor, izolat - coacerea deplină.

Luînd în consideraţie condiţiile vremii din luna iunie 2012 în calcularea Coeficientului Hidrotermic Selianinov (CHT), ce caracterizează nivelul de umezire al teritoriului, s-a stabilit intensitatea secetei create. 

Astfel, coeficientul hidrotermic în medie pe republică pentru luna iunie a constituit 0,3, ceea ce corespunde secetei puternice şi foarte puternice. Condiții asemănătoare ale vremii după regimul termic şi deficitul de precipitaţii, care au dus la secetă în luna iunie, s-au semnalat în anul 2007.

În zilele apropiate vremea în republică va fi determinată predominant de o zonă de aer cu presiunea atmosferică ridicată (vreme anticiclonală), precipitaţii esenţiale nu se prevăd. Temperatura maximă a aerului va creşte pînă la +31..+36C către 3-4 iulie. Astfel de condiţii ale vremii vor contribui la menţinerea secetei şi agravării în continuare a condiţiilor creşterii şi dezvoltării culturilor agricole pe teritoriul Republicii Moldova.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ