INFORMAȚIE

privind condițiile agrometeorologice nefavorabile,

create în luna iunie începutul lunii iulie 2012

 

Vremea anomal de caldă și cu deficit semnificativ de precipitații, stabilită în luna iunie și menținută la începutul lunii iulie 2012 aproape pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cu excepția raioanelor extreme de nord), a contribuit la apariția secetei catastrofale după aria afectată (peste 90% din teritoriul țării). 

Temperatura medie a aerului pentru perioada 1 iunie 3 iulie a fost mai ridicată față de valorile normei cu 3-4C și a constituit +21..+24C, ceea ce pe o mare parte a teritoriului republicii se semnalează în medie o dată în 30-60 de ani. Vreme cu regim termic asemănător s-a semnalat în lunile iunie și iulie 2007.

Precipitații pe parcursul perioadei menționate au căzut foarte puține. Pe 95% din teritoriul țării cantitatea lor a constituit 10-45 mm (15-60% din normă).

Regimul termic ridicat și deficitul mare de precipitații în perioada descrisă a creat condiții nefavorabile pentru creșterea, dezvoltarea și formarea recoltei culturilor agricole. Dezvoltarea culturilor agricole are loc cu 10-20 de zile mai devreme față de termenii obișnuiți.

Rezervele de umezeală productivă în sol pe plantațiile cu culturi agricole sunt joase, izolat în stratul arabil și în cel cu grosimea de 0,5 m sunt epuizate totalmente.

În semănăturile cu culturi de toamnă către sfîrșitul lunii iunie în fond s-a semnalat coacerea deplină a boabelor. Condițiile pentru efectuarea lucrărilor de recoltare sunt favorabile.

Vremea caniculară și foarte uscată exercită influență negativă îndeosebi asupra creșterii și dezvoltării culturilor agricole prășitoare.

Condițiile agrometeorologice pentru creșterea și dezvoltarea culturilor pomicole și viță de vie în fond sunt satisfăcătoare.

Coeficientul hidrotermic în medie pe republică pentru perioada menționată constituie 0,3-0,4, ceea ce corespunde secetei puternice şi foarte puternice. Condiții asemănătoare de secetă s-au semnalat în anul 2007.

În prima jumătate a lunii iulie vremea în republică va fi determinată predominant de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică ridicată, precipitaţii esenţiale nu se prevăd. Temperatura maximă a aerului se va menține la cote maxime de +30..+37C.

Masele de aer anticiclonal, stabilite în regiune, vor contribui la menţinerea secetei şi agravării în continuare a condiţiilor pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole pe teritoriul Republicii Moldova.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ