-3 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din toamna anului 2017

Toamna anului 2017 a fost caldă şi cu precipitaţii. Tipul vremii de toamnă (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 15°C în direcţia scăderii ei) pe teritoriul țării s-a stabilit pe 22-27 septembrie, ceea ce în raioanele de nord şi centrale s-a constatat cu o săptămână mai târziu faţă de datele medii multianuale, în cele din sudul ţării fiind în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. 
Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de toamnă (septembrie-noiembrie) a constituit în teritoriu +9,9..+12,6ºС, fiind cu 1,3-2,2°С mai ridicată față de normă și se semnalează în medie o dată în 5-10 ani.

 

Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat până la +33ºС (17 septembrie, SM Ceadâr-Lunga), ceea ce în această decadă se semnalează în medie o dată în 10 ani. Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -9ºC(noiembrie, SM Camenca, Râbnița).
Vreme caniculară cu deficit semnificativ de precipitaţii s-a semnalat aproape pretutindeni pe teritoriul țării în perioada 1 august – 20 septembrie. Temperatura medie a aerului pentru acest interval a constituit +20..+22ºС, fiind în fond cu 3-4ºС mai ridicată faţă de normă. Vreme anomal de caldă s-a semnalat în decada a doua a lunii septembrie, când temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 4-6ºС, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20-30 ani.
Cantitatea de precipitații pentru perioadă 1 august – 20 septembrie pe 80% din teritoriu a constituit 20-60 mm (25-65% din normă), iar pe 10% din teritoriu numai 5-15 mm (5-20% din normă). Doar în unele puncte (10% din teritoriu) au căzut 80-85 mm (100-105% din normă).
Astfel de regim termic şi pluviometric se observă în această perioadă în medie o dată în 15 ani.
Coeficientul hidrotermic (CHT), ce caracterizează gradul de umiditate a teritoriului, pentru perioada 1 august – 20 septembrie pe 85% din teritoriul republicii,a constituit în medie 0,1-0,5, ceea ce corespunde secetei puternice şi foarte puternice. Pe 15% din teritoriu s-a semnalat secetă cu intensitate medie (CHT=0,6), sau s-a observat vreme secetoasă.
Primele înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitatea de până la -2ºС s-au semnalat în teritoriu pe 29-30 septembrie. Înghețuri cu asemenea intensitate în a treia decadă a lunii septembrie în aer se semnalează în medie o data în 10 ani, la suprafața solului - în medie o dată în 5 ani. 
Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 65% din teritoriu a constituit 90-145 mm (80-120% din normă). În restul teritoriului suma acestora a atins 150-185 mm (130-165% din normă).

 

Deosebit de multe precipitații au căzut în luna octombrie, când suma lunară a acestora a constituit pe teritoriu 30-90 mm (100-300% din norma lunară).
Primul strat de zăpadă s-a semnalat pe 27 noiembrie izolat în raioanele de nord a țării, dar grosimea lui pe platformele meteorologice nu a depășit 1cm. 
Pe parcursul sezonului s-a semnalat fenomen meteorologic stihinic sub formă de aversă puternică: pe 22 septembrie la PAM Vulcănești în timp de 3 ore au căzut 65 mm de precipitaţii.
De asemenea s-au semnalat ceață, oraj, intensificări ale vântului de până la 21 m/s (SM Soroca, Cornești).
Comparativ cu toamna anului 2016, acest sezon a fost cu 1-2ºC mai cald şi izolat cu precipitații mai puține (cu 30-100 mm). An analog după regimul termic este anul 2015.
Conform datelor observaţiilor agrometeorologice, condiţiile vremii în această toamnă au fost în fond satisfăcătoare pentru coacerea legumelor, fructelor şi a strugurilor. Din cauza rezervelor de umezeală productivă în sol joase s-au creat condiții nefavorabile pentru pregătirea terenurilor și semănatul culturilor de toamnă în termeni optimi în cea mai mare parte a teritoriului țării.
Unii producători agricoli au început semănatul culturilor de toamnă în decada a treia a lunii septembrie. Semănatul în masă s-a efectuat în luna octombrie.
La situația din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu arătură de toamnă (pe miriște) în jumătatea de nord a țării în stratul arabil al solului în fond au constituit 20-40 mm (85-165% din normă), preponderent în jumătatea de sud a țării rezervele de umezeală productivă în sol au fost joase și au constituit în fond 2-15 mm (10-65% din normă), sau ele izolat au lipsit. În stratul de sol cu grosimea de 1 m pe 60% din teritoriu rezervele de umezeală productivă în sol în fond au constituit 15-60 mm (20-65% din normă), în restul teritoriului, preponderent în jumătatea de nord – 70-150 mm (75-150% din normă).
În decursul lunii septembrie gospodăriile țării au efectuat recoltarea florii-soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, culturilor pomicole, legumicole și a strugurilor. Unele gospodării din nordul țării în decada a treia a lunii septembrie au început semănatul culturilor de toamnă. Înghețurile în aer și la suprafața solului, semnalate la sfârșitul lunii, au creat pericolul vătămării recoltei culturilor legumicole nestrânse. 
La situația din 28 septembrie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în fond au constituit 35-45 mm (45-60% din normă), izolat, preponderent în raioanele din nordul țării – 65-125 mm (70-115% din normă).
Condițiile meteorologice în cea mai mare parte a lunii octombrie au fost în fond favorabile pentru finalizarea recoltării culturilor agricole târzii, totodată pentru semănatul culturilor de toamnă, creșterea și dezvoltarea lor. 
La semănăturile cu grâu de toamnă s-a semnalat încolțirea semințelor și răsărirea. La sfârșitul lunii la semănăturile timpurii s-a format frunza a treia. Unele gospodării au continuat semănatul culturilor de toamnă. Dezvoltarea culturilor de toamnă în acest an, din cauza semănatului în termeni târzii, a avut loc în fond cu o lună mai târziu ca de obicei.
La situaţia din 28 octombrie, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grîu de toamnă au constituit 20-45 mm (80-160% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m ele s-au egalat în fond cu 85-160 mm (80-165% din normă), izolat – 40-70 mm (45-65% din normă).
În decursul lunii octombrie gospodăriile țării au finalizat recoltarea culturilor pomicole, legumicole, strugurilor și sfeclei de zahăr. În a doua jumătate a lunii octombrie la plantațiile pomicole și vița de vie s-a semnalat căderea frunzelor în termeni apropiați de cei obișnuiți. Condițiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole și vița de vie.
La situația din 28 octombrie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în fond au constituit 80-135 mm (75-160% din normă), izolat – 50-70 mm (55-65% din normă).
Regimul termic ridicat și rezervele suficiente de umezeală în sol, semnalate în decursul lunii noiembrie, în fond au creat condiții favorabile pentru creșterea, dezvoltarea culturilor de toamnă și finisarea vegetației plantațiilor multianuale.
La începutul lunii noiembrie culturile de toamnă s-au aflat în fazele: răsărirea și apariția frunzei a treia, izolat a început înfrățirea. În a doua jumătate a lunii la culturile de toamnă s-a semnalat în fond formarea frunzei a treia și înfrățirea, la semănăturile tîrzii – răsărirea. Înălțimea plantelor, în dependență de faza de dezvoltare, a variat în fond între 5 și 20 cm. Numărul de plante pe 1 m² în fond a constituit 400-625. La plantele înfrățite s-au format în medie 1-2 tulpini. În raioanele din sudul țării vegetația culturilor de toamnă a continuat în decursul întregii luni, în raioanele din nordul și centrul țării în decada a treia a lunii noiembrie culturile de toamnă au vegetat slab doar în orele zilei. Din cauza termenilor târzii a semănatului, dezvoltarea culturilor de toamnă a avut loc cu întârziere față de termenii medii multianuali cu 3 săptămâni. 
La situaţia din 18 noiembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu grâu de toamnă au constituit în fond 20-35 mm (75-130% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m – în fond 80-140 mm (75-125% din normă).
La plantațiile pomicole și vița de vie în prima jumătate a lunii a finalizat căderea frunzelor. Condițiile meteorologice au fost favorabile pentru maturizarea lemnului la culturile pomicole și vița de vie. Din cauza scăderii temperaturii medii zilnice a aerului până la +5ºС și mai jos, în perioada 15-20 noiembrie s-a semnalat întreruperea vegetației culturilor pomicole și viței de vie (cu 5-10 zile mai târziu față de termenii obișnuiți).
La situația din 18 noiembrie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în fond au constituit 80-125 mm (75-145% din normă), izolat – 55-70 mm (55-65% din normă).