-5 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice în luna februarie 2018

Pe parcursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme neomogenă după regimul termic și cu precipitații. Vreme anomal de rece s-a semnalat în decada a treia a lunii februarie. Temperatura medie decadală a aerului a constituit în teritoriu -5,2..-8,0ºС, ceea ce cu 4,2-6,0ºС a fost mai scăzută față de valorile normei și se semnalează în medie o dată în 7-10 ani.
Temperatura medie lunară a aerului în fond a fost aproape de valorile normei, în unele raioane din sudul țării – cu 1ºС mai ridicată față de valorile normei şi a constituit 0..-3ºС.
Temperatura maximă a aerului a urcat în teritoriu până la +14ºС (SM Ceadâr-Lunga).
Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -23ºС (SM Soroca), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5 ani.
Precipitațiile în decursul lunii februarie au căzut sub formă de zăpadă, lapoviță și ploaie. Suma precipitațiilor căzute a constituit în fond 26-60 mm (100-180% din normă), în raioanele extreme din sudul țării – 65-80 mm (190-250% din normă).
În majoritatea zilelor din luna februarie pe teritoriul țării s-a semnalat strat de zăpadă. Înălțimea lui maximă pe platformele meteorologice a atins 20 cm (SM Ștefan-Vodă).
În decursul lunii s-a semnalat ceață, depuneri de polei, chiciură și lapoviță, intensificări ale vântului de până la 17 m/s (SM Cornești, Cahul), pe drumuri s-a format ghețuș.
În o mare parte a lunii februarie solul a fost dezghețat, doar în unele zile adâncimea de îngheț a solului a variat între 5 și 17 cm.
Culturile de toamnă și plantațiile multianuale în decursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.
Învelișul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă s-a semnalat în cea mai mare parte a lunii. Înălțimea lui a constituit în fond 1-15 cm, izolat – 17-22 cm.
Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrățire (3 cm) la culturile de toamnă în decursul lunii a scăzut până la 0..-5ºC, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15ºC).
Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi și viței de vie în perioada iernatului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creșterea și analiza lor.
Rezultatele creșterii au demonstrat, că iernatul în decursul lunii decembrie și ianuarie în fond a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în fond nu s-a depistat. Doar izolat pieirea lor a constituit 1-3%, ce nu a depășit norma naturală (10%).
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale pieirea mugurilor florari în fond nu s-a înregistrat, doar izolat pieirea lor a constituit 1-6%, ce nu a depășit norma naturală (15%).
Rezultatele creșterii lăstarilor viței de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la vița de vie în fond nu s-a depistat, izolat a constituit 1-10%, fiind sub norma naturală (20%).