13 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Exercițiul practic radiologic

Conform informaţiei difuzate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la organizarea unui exercițiu practic la sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi a avut loc demonstrația practică a capacităţilor naţionale în monitorizarea radiologică a mediului în contextul sistemului național de prim răspuns în caz de un accident sau incident radiologic sau nuclear. La eveniment au participat circa 15-20 reprezentanți ai mass-media din Republica Moldova, care au trecut în revistă capacităţile de efectuare a monitoringului…

I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 12 februarie 2019 Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 12 februarie 2019 Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-4%, fiind mai jos decât norma naturală (10%).  Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile…

SEMINAR CONSULTATIV

Seminar consultativ privind sistemul de furnizare a serviciilor în domeniul informațiilor climatice în Republica Moldova Grupul Banca Mondială şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a organizat pe 6 decembrie 2018 un seminar consultativ, ca urmare a unei activităţi similare precedente, în cadrul căreia a fost evaluată experiența Republicii Moldova în elaborarea și implementarea sistemelor de furnizare a informațiilor climatice, care a finalizat cu elaborarea unui concept privind funcţionalitatea sistemelor serviciilor climatice în ţară și a unui…

INFORMAȚIE

     În legătură cu accidentul produs în Crimeea la uzina chimică "Крымский Титан", Serviciul Hidrometeorologic de Stat raportează că, conform investigaţiilor efectuate în perioada  24 august - 10 septembrie, nivelul poluării aerului privind conţinutul dioxidului de sulf cît şi a sulfaţilor solubili, s-a constatat ca redus în oraşele monitorizate din Republica Moldova. Astfel, concentraţiile maxime şi medii ale poluanţilor menţionaţi nu au depăşit normele sanitare în vigoare.      Conform…

Masa rotundă

Masă rotundă cu reprezentanții mass media             Pe 27 iunie 2018, în contextul consultărilor privind Cadrul național al serviciilor climatice în Moldova a fost organizată masa rotundă pentru reprezentanții mass media cu participarea reprezentanților Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova și a experților internaționali în domeniu.             Acest eveniment interactiv și participativ a reunit diverse mijloace de informare în masă,…

Atelier de lucru

La Chișinău a avut loc un atelier de lucru în domeniul serviciilor climatice în Moldova             Grupul Banca Mondială și Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a organizat pe 26-27 iunie 2018, la Chișinău, un seminar consultativ pentru a discuta situația actuală și parcursul viitor al serviciilor climatice în Moldova.             Seminarul a întrunit prezența mai multor organizații naționale (producători și utilizatori ai serviciilor…

Page 3 of 5 pages
Previous Page  < 1 2 3 4 5 >  Next Page