5 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Atelier de lucru 1.11.2022 UNCCD

Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 12 din 27 ianuarie 2022, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a fost desemnat responsabil pentru implementarea conformă a prevederilor Convenției Națiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare (UNCCD), semnată la 17 iunie 1994 la Paris. Aderarea Republicii Moldova la Convenție a fost ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.257/1998.

Scopul Convenției este de a combate deşertificarea şi a reduce efectele secetei în cadrul unei abordări integrate, prin acţiuni eficiente la toate nivelurile, sprijinite de acorduri de cooperare internaţională şi parteneriat.

Conform Convenţiei, părţile-ţări afectate se angajează să acorde prioritatea cuvenită combaterii deşertificării şi reducerii efectelor secetei, precum și să prezinte odată la 4 ani Raportul național de progres cu privire la punerea în aplicare a Convenției (PRAIS).

Astfel, prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 31 din 17 martie 2022, s-a aprobat componența nominală a Grupului de lucru pentru elaborarea Raportului

e data de 01 noiembrie 2022, în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat în cooperare cu FAO Moldova și ONG ,,EcoContact” s-a desfășurat Atelierul de lucru cu expertii din diverse institutii privind elaborarea Raportului național PRAIS4 „Revizuirea și evaluarea performanței sistemului de implementare” din cadrul Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD).

Pe parcursul întrunii s-au abordat următoarele obiective:

In final, membrii grupului de lucru au primit sarcinile de care sunt responsabili și termenii de raportare.