15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

SEMINAR CONSULTATIV

Seminar consultativ privind sistemul de furnizare a serviciilor în domeniul informațiilor climatice în Republica Moldova

Grupul Banca Mondială şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a organizat pe 6 decembrie 2018 un seminar consultativ, ca urmare a unei activităţi similare precedente, în cadrul căreia a fost evaluată experiența Republicii Moldova în elaborarea și implementarea sistemelor de furnizare a informațiilor climatice, care a finalizat cu elaborarea unui concept privind funcţionalitatea sistemelor serviciilor climatice în ţară și a unui plan de acțiuni, ce a fost discutat la acest eveniment.

Seminarul a întrunit prezenţa mai multor organizaţii naţionale (producători şi utilizatori ai serviciilor climatice), dar şi a unor participanţi internaţionali, inclusiv Milan Dacic, reprezentantul Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM) pentru Europa, Șeful Biroului Regional pentru Europa, Natalia Berghi, Functionar al Programului Regional, Biroul Regional pentru Europa în cadrul OMM, Angela Michiko Hama, Centrul Național al Serviciilor Climatice din Elveția, Nickolai Denisov, Zoi Environment Network, care au prezentat şi au discutat experienţele lor în  implementarea și finanțarea serviciilor climatice, dar și conceptul și planul de acțiuni privind sistemele serviciilor climatice în Moldova.

De asemenea, la eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi a Ministerelor,  instituţiilor ştiinţifice şi de învățământ conexe problemelor climatice şi organizaţiilor societăţii civile.

În cadrul suportului Cadrului Global al Serviciilor Climatice, Banca Mondială şi Mecanismul Global pentru Reducerea Dezastrelor şi Recuperare cooperează cu Organizaţia Meteorologică Mondială pentru a îmbunătăți procesul de producere și utilizare a informațiilor meteorologice și climatice în statele-membre OMM. Scopul final al acestei inițiative este optimizarea procesului decizional pentru gestionarea riscurilor climatice la nivel global, regional și național. În prezent, Banca Mondială acordă suport în aceste activități Republicii Moldova, identificată ca una din țările prioritare în stabilirea Comitetului consultativ al organizațiilor participante pentru elaborarea și organizarea sistemului național de furnizare a serviciilor în domeniul informațiilor climatice. Această iniţiativă se efectuează în strânsă colaborare atât cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cât şi cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cu sprijinul oferit de Reţeaua de Mediu Zoï, organizaţie internațională non-profit cu sediul în Elveţia, specializată în informaţii aferente mediului ambiant.

„Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat este autoritatea centrală cu un rol esențial în pregătirea pentru dezastre, prin furnizarea în atenția agențiilor guvernamentale, autorităților locale și a publicului privind prognozele și avertizările hidrometeorologice întru elaborarea acțiunilor în cazul declanșării situațiilor de urgență severe.

 În contextul celor relatate, menționez faptul că elaborarea și organizarea sistemului național de furnizare a serviciilor în domeniul informațiilor climatice va oferi un mecanism de coordonare pentru abordarea problemelor legate de producerea și aplicarea serviciilor climatice și în același timp, acesta va servi drept platformă de promovare a colaborării și cooperării la nivel național și regional.

Acestea fiind spuse, aş dori să îmi exprim speranţa că acest Atelier de lucru  va adopta o abordare holistică pentru atingerea rezultatelor scontate, prin angajarea într-o serie de activități care vizează creșterea gradului de conștientizare, a cunoștințelor și a gestionării capacităților la nivel național pentru a face față provocărilor reprezentate de condițiile hidrometeorologice severe și adverse”, a precizat Violeta Bălan, Director-interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

Cooperarea internaţională şi asigurarea existenţei unei politici la nivel național și regional în acest domeniu reprezintă o cerinţă a timpului care este una dintre cele mai actuale pentru Republica Moldova, fiind țara care a ales vectorul european de dezvoltare.

Ca rezultat al seminarului au fost aduse propuneri care urmează a fi incluse în planul de acțiuni naționale pentru implementarea sistemelor de furnizare a informațiilor climatice în  Republica Moldova.