21 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Anunț

Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează secetă hidrologică pentru 6-17 aprilie 2020. Fenomenul este condiționat de evoluția anormală a condițiilor hidrometeorologice, pentru că în ultima perioadă nu a căzut o cantitate suficientă de precipitații, iar valorile temperaturilor pe parcursul lunii martie au fost ridicate.  

Potrivit avertizării hidrologilor, în aceste condiții nefavorabile pentru alimentarea directă a fluviilor cu apă pluvială, debitele râurilor de pe teritoriul Republicii Moldova vor scădea în perioada următoare în cote de 20-45%. Astfel, în 6 aprilie, la stația de pompare Coșernița deja a fost înregistrat un nivel alarmant al apei de 8,90 metri (nivelul critic îl constituie valoarea de 8,50 metri). 

Ce este “seceta hidrologică”?

Seceta hidrologică este un fenomen hidrologic generat de factorii meteorologici și se atestă în bazinele și sub-bazinele acvatice, atunci când timp îndelungat se înregistrează temperaturi ridicate și precipitații scăzute.  

Ce măsuri putem întreprinde?

Reieșind din faptul că fenomenul secetei hidrologice pe teritoriul țării ia amploare, Serviciul Hidrometeorologic de Stat vine cu următoarele propuneri:

- organizarea și realizarea unei campanii ample de mediatizare privind atenuarea riscurilor de secetă și gestionarea etapelor acesteia;

 - impunerea măsurilor restrictive agenților economici și persoanelor fizice pentru folosirea rațională a resursele de apă, în scopul asigurării necesarului pentru alimentarea cu apă a populației și menținerea debitelor salubre/ecologice în bazinele acvatice;

- eliminarea pierderilor şi a risipei de apă;

- asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate;

- asigurarea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor, în cazul producerii acestora;

- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu debitele restricţionate;

- scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor agregate de pompare aferente culturilor excluse de la irigaţii. 

Ce riscuri există din cauza secetei hidrologice?

Impactul secetelor hidrologice are efect de ,,domino" și constituie un factor sever de periclitare a activităților din sfera economică, socială și de mediu. Din punct de vedere social, seceta hidrologică generează sărăcie, în special în rândul populației din sate. Mai mult, acest fenomen determină reducerea biodiversității ecosistemelor, scăderea producției de energie electrică în hidrocentrale, determină disfuncții în alimentarea cu apă și sistarea funcționării sistemelor de irigație, etc.