16 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Exercițiul practic radiologic

Conform informaţiei difuzate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la organizarea unui exercițiu practic la sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi a avut loc demonstrația practică a capacităţilor naţionale în monitorizarea radiologică a mediului în contextul sistemului național de prim răspuns în caz de un accident sau incident radiologic sau nuclear.

La eveniment au participat circa 15-20 reprezentanți ai mass-media din Republica Moldova, care au trecut în revistă capacităţile de efectuare a monitoringului situației radiologice de fond și stabilirii concentrațiilor poluanților radioactivi în diferite elemente ale mediului.

Evenimentul a fost inițiat printr-o trecere în revistă a structurii sistemului național de monitoring al radioactivităţii mediului, funcțiilor și capacităţilor tehnice și umane. În special au fost demonstrate diferite metode și tehnici de determinare operative a parametrilor radiologici ai mediului – debitul dozei ambientale gama, concentrației radionuclizilor tehnogeni în aerosoli și precipitații atmosferice, stabilirii activităţii radionuclizilor artificiali și naturali în diferite elemente ale mediului – sol și ape de suprafață cât și la stabilirea activităţii lor în bioacumulatori naturali – mușchi (Briofita sp.).

În cadrul evenimentului Experții Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și a Agenției de Mediu au facut comunicări și au răspuns la întrebările jurnaliștilor.