10 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Comunicat de presa

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță despre prelungirea Codurilor Galben și Portocaliu de menținere a pericolului de ieșire în luncă a apei râurilor Nistru si Prut. Avertizarea a intrat în vigoare pe data de 23 iunie și se referă la perioada 24 iunie - 3 iulie pentru râul Nistru și  perioda 23 - 29 iunie pentru râul Prut. 

Conform ultimului buletin hidrologic, în legătură cu cantitatea nesemnificativă de precipitații  atmosferice în cursul superior al râului Nistru și pe afluenţii acestuia, a avut loc scăderea lentă a nivelului apei cu circa 0.2-0.4 m. Aportul mediu zilnic de apă în lacul de acumulare Dnestrovsk a constituit 1035 m3/s, iar deversarea – 1110 m3/s, ce constituie 370% din normă medie pentru luna iunie (norma - 300 m3/s).  În cursul de mijloc al Nistrului, sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, s-a menţinut nivelul înalt al apei, cu o scădere de nivel de circa 0.6 m. Debitul de apă la Postul hidrologic Hrușca este de 1605 m3/s, ce constituie circa 440% din normă.

Se menține nivelul ridicat de apă în cursul inferior al Nistrului.  Aportul mediu zilnic de apă în lacul de acumulare Dubăsari a constituit 1650 m3/s, iar deversarea – 1530 m3/s, ce constituie 480% din normă (norma este de 320 m3/s). Pe sectorul Dubăsari – or. Bender s-au menţinut nivelul înalt al apei, fiind înregistrată descreșterea acestuia cu 0.2-0.4 m. În același timp, pe sectorul or. Bender – s. Talmaza a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.3-0.6 m. Debitul de apă la Postul hidrologic Bender a constituit 1805 m3/s sau 565% din normă.

Din cauza cantității neesențiale de precipitații, se normalizează nivelul apei și în cursul superior al râului Prut. Pe parcursul ultimelor 6 ore s-a înregistrat scăderea lentă a nivelului apei cu circa 0.1 m. Debitul de apă la Postul hidrologic Cernăuți, constituie 250 m3/s sau 210% din debitul mediu pentru luna iunie, iar debitul de apă la Postul hidrologic Șirăuți, constituie 310 m3/s sau 260% din debitul mediu lunar.  Pe sectorul s. Criva – or. Costești a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.3 - 0.5 m.

Creșterea aportului în lacul de acumulare Costești-Stânca a staționat după ce a atins cota de 93.20 m (Sistemul Baltic). Pe sectorul or. Costeşti – s. Brânza s-au menţinut niveluri înalte de apă, fară schimbări esențiale în regimul hidrologic, izolat cu ieşirea apei în luncă și inundarea terenurilor agricole. Debitul de apă la Postul hidrologic Ungheni, constituie 660m3/s sau 565% din normă, iar la Postul hidrologic Cahul – 180 m3/s sau 145% din debitul mediu lunar.

În următoarele 24 ore, datorită micșorării debitului de apă deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk până la 1300 m3/s, se prognozează menținerea nivelul ridicat de apă în râul Nistru cu tendințe de scădere pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari de 0.5 – 1.0 m. Se prognozează menținerea în continuare a revărsării apei în lunca râului şi inundarea terenurilor agricole și a unor localităţi din lunca râului în raioanele Camenca și Rezina.

Datorită deversării în continuare din lacul de acumulare Dubăsari a apei cu debit de de 1500 m3/s, pe sectorul or. Dubăsari – or. Bender se așteaptă în continuare niveluri înalte ale apei. Se prognozează menținerea inundării complete a plajei și a unei porțiuni a zonei de agrement de la Vadul lui Vodă și unor localități aferente râului.

Din cauza undei de viitură, pe sectorul or. Bender– s. Talmaza se prognozează  creșterea nivelului apei cu 0.3 - 0.6 m. Persistă pericolul revărsării în continuare a apei în lunca râului și inundarea terenurilor agricole în raionele Anenii Noi și Ștefan-Vodă. În satul Răscăieți raionul Ștefan-Vodă persistă pericolul spargerii digului de stat. La moment, la fața locului au intervenit serviciile de urgență și specialiștii din cadrul instituțiilor responsabile, care întreprind măsuri pentru întărirea digului și prevenirea pagubelor. 

Pe râul Prut se prognozează scăderea lentă a nivelului apei. Astfel, pe sectorul s. Criva – or. Costești va avea loc descreșterea nivelului apei cu 0.3-0.6 m, dar va continua revărsarea apei în lunca r.Prut din raioanele Briceni şi Edineţ, cu inundarea terasamentului căii ferate şi unor sate din lunca râului.

Va continua aportul de apă în lacul de acumulare Costeşti-Stânca.

Totodată, datorită micșorării debitului deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 580 m3/s, pe sectorul or. Costeşti - or. Ungheni se vor menține niveluri înalte ale apei, cu scăderea acestora cu 0.2-0.4 m. În continuare, se va menține apa în luncă, persistă  inundarea terenurilor agricole și a unor porțiuni de drum aferente râului. 

Pe sectorul or. Ungheni – s. Brânza se așteaptă creșterea în continuare a nivelului apei cu 0.2-0.4 m.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat reamintește despre emiterea unui Cod Galben de caniculă care este în vigoare până pe data de 29 iunie, cu posibilitatea prelungirei acestuia. În acest context, îndemnăm părinții să nu lase copiii nesupravegheați pe malurile râurilor. Nu se recomandă scaldatul pe malurile râurilor cu risc de inundare a terenurilor aferente în legătură cu viteza mare a apei și formarea pâlniilor de apă.

Reietrăm că, Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizează continuu evoluţia regimului hidrologic al râurilor Prut și Nistru și va asigura informarea promptă a autorităților și instituțiilor publice competente, agenților economici și populației despre evoluția situației la subiect.

floods_2020