24 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol
class="full-width"

Atelier de lucru

La Chișinău a avut loc un atelier de lucru în domeniul serviciilor climatice în Moldova

            Grupul Banca Mondială și Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a organizat pe 26-27 iunie 2018, la Chișinău, un seminar consultativ pentru a discuta situația actuală și parcursul viitor al serviciilor climatice în Moldova.

            Seminarul a întrunit prezența mai multor organizații naționale (producători și utilizatori ai serviciilor climatice), precum și a unor participanți internaționali (Daniel Cull, Mecanismul Global pentru Reducerea Dezastrelor și Recuperare (GFDRR), Filipe Lucio, Organizația Meteorologică Mondială, Tanja Cegnar, Agențua de Mediu al Sloveniei, Nikolai Denisov, Zoi Environment Network, Daniela Radulescu, Jbaconsulting, Romania), care au prezentat și au discutat experiențele lor în dezvoltarea și implementarea serviciilor climatice, alte inițiative similare și aferente, și parcursul ulterior pentru Moldova.

            De asemenea, la eveniment au fost invitați să participe reprezentanți a Ministerelor,  instituțiilor științifice și educaționale conexe problemelor climatice și organizațiilor societății civile.

            În calitate de parteneri susținători ai inițiativelor Cadrului Global al Serviciilor Climatice (abr. eng. – GFCS), Banca Mondială și Mecanismul Global pentru Reducerea Dezastrelor și Recuperare (GFDRR) cooperează cu Organizația Meteorologică Mondială pentru a ajuta statele membre în procesul de fortificare a producerii și utilizării informației hidrometeorologice și climatice. Obiectivul primar este de a oferi asistență în consolidarea procesului decizional pentru gestionarea riscurilor climatice la nivel global, regional și național. Banca Mondială/GFDRR oferă în prezent asistență Republicii Moldova, identificată ca una din țările prioritare de către Comitetul Consultativ de Parteneriat GFCS, în scopul conceptualizării și creării unui Cadru Național al Serviciilor Climatice în Moldova. Această inițiativă este dezvoltată în strânsă cooperare cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu sprijin oferit de Rețeaua de Mediu Zoï, o organizație non-profit cu sediul în Elveția, specializată în informații aferente mediului ambiant, comunicare și crearea capacității.

             „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat este instituția cu un rol esențial în pregătirea pentru dezastre, prin furnizarea în atenția agențiilor guvernamentale și a publicului de prognoze zilnice hidrometeorologice pentru a se pregăti pentru situații de urgențe severe.

            Seminarul va organiza și implementa o campanie de informare la nivel național prin sensibilizarea beneficiarilor produselor serviciilor climaterice eligibili la fondarea loturilor cu caracter demonstrativ privind promovarea măsurilor și tehnicilor de prevenire și atenuare a hazardurilor naturale.  Acest seminar va adopta o abordare holistică pentru atingerea rezultatelor scontate, prin angajarea într-o serie de activități care vizează creșterea gradului de conștientizare, a cunoștințelor și a gestionării capacităților la nivel național pentru a face față provocărilor reprezentate de condițiile hidrometeorologice severe și adverse”, a precizat Veronica Lopotenco, șef a Secției politici de aer și schimbări climatice a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

            La rândul său, Violeta Bălan, prim-vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic de Stat a subliniat că: „Seminarul de astăzi constituie baza pentru dezbaterea priorităților întru stabilirea Cadrului Național pentru Servicii Climatice în Republica Moldova, în conformitate cu Cadrul Global pentru Servicii Climatice, promovat de către Organizația Meteorologică Mondială.        

            Este cunoscut faptul că principalul prestator de informații hidrometeorologice în Moldova este Serviciul Hidrometeorologic de Stat, însă comunitatea de utilizatori și producători de informații și servicii climatice este mai extinsă. Astfel, se prevede că Cadrul Național pentru Servicii Climatice va oferi un mecanism de coordonare pentru abordarea problemelor legate de producerea și aplicarea serviciilor climatice și în același timp, acesta va servi drept platformă de promovare a colaborării și cooperării, la nivel național și regional, între părțile interesate.”

            Ca rezultat al seminarului a fost adoptat Cadrul conceptual pentru elaborarea ghidului Serviciilor Climatice (CNSC) în Republica Moldova cît și au fost planificate următoarele etape pentru dezvoltarea acestuia la o scară mai largă.