18 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Avertizări hidrologice

Data emiterii a avertizării

 • Nu sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase
 • Bazinul de mijloc a raului Nistru

  • 22.05. 11h -
   29.05. 11h

   Inundații

   În legătură cu decizia Agenției Resurselor de Apă din Ucraina de a mări volumul deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (r.Nistru) pâna la 1100 m3/s, în perioada 22- 29 mai. Centrul Hidrologic avertizează: creșterea în continuare a nivelului apei față de nivelul din data 22 mai 2019 pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari cu 1.2 - 1.8 m. Izolat în locurile joase apa va ieşi în luncă.

 • Bazinul Inferior a raului Nistru

  • 24.05. 10h -
   30.05. 10h

   Inundații

   În legătură cu Decizia Administrației Centralei Hidroelectrice Dubăsari de a mări volumul deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari (r.Nistru) pâna la 1100 m3/s. Centrul Hidrologic Avertizează !!! Că în perioada 24- 30 mai 2019, se va propaga unda de viitură cu creșterea în continuare a nivelului apei în râul Nistru, față de nivelul apei din data de 22 mai 2019 pe sectorul: - or. Dubăsari – or. Bender cu 2.8 - 3.3 m; - or. Bender – s. Talmaza cu 1.5 - 2.5 m. Izolat apa va ieşi în luncă.

Description Codes

Verde

Nu sunt prognozate fenomene hidrorologice periculoase.

Galben

Există risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, care nu conduc la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.

Depăşire COTE DE ATENŢIE.

Cota de atenție: nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acțiuni de apărare sau evacuare.

Seceta Hidrologică se definește în funcție de debitul și volumul scurgerii apei în râuri pentru o perioadă de timp.

- În cazul când volumul scurgerii apei atinge cote de 50% și mai joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Galben de Seceta Hidrologică.

- Atunci când Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafața țării se anunță Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu țării, analogic și pentru bazine hidrografice.

Portocaliu

Există risc de viituri generatoare de revărsări majore, care pot avea impact semnificativ asupra activității comunităţilor, siguranţei persoanelor și a bunurilor.

Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

Cota de inundație: nivelul la care începe inundarea primului obiectiv.

Roșu

Există risc de viituri catastrofale. Este ameninţată direct viața persoanelor, cât și siguranța bunurilor.

Depăşire COTE DE PERICOL.

Cota de pericol: nivelul la depășirea căruia se aplica masuri deosebite de evacuare a populaţiei şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice în regim special.

Caracterizarea hazardurilor hydro: