-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Atelierul de lucru

Atelierul de lucru „Utilizarea informației hidrometeorologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat de către beneficiari, consumatori și partenerii relevanți”

            Pe 3 noiembrie 2017, a avut loc Atelierul de lucru „Utilizarea informației hidrometeorologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) de către beneficiari, consumatori și partenerii relevanți”. Evenimentul s-a desfășurat în incinta sediului SHS cu suportul Proiectului ADA/PNUD „Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice” implementat de către PNUD-Moldova în parteneriat cu Oficiul „Schimbarea climei” al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

            Evenimentul respectiv a fost adresat tuturor beneficiarilor și consumatorilor interesați, domeniul de activitate a cărora este influențat de condițiile hidrometeorologice și este într-o dependență de informația cu privire la calitatea componentelor mediului. La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor deservite după cum urmează: Agenția „Apele Moldovei”, Agenția „Moldsilva”, Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), S.A. „Apă-Canal”, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Agenția Ecologică Chișinău, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești”, Inspectoratul Național de Patrulare, Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca”, IREI „Lumteh”, Î.S. „Moldelectrica”, IPAPS „Nicolae Dimo”, Inspectoratul Ecologic de Stat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Piscicol, Poliția de Frontieră, Primăria mun. Chișinău, Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, Oficiul Finanțării de Carbon, Direcția Generală Mobilă și Căi Comunicare, Î.M. Regia Exdrupo, Î.S. Servicii Pază a MAI.

             Scopul acestui Atelier de lucru a fost de a aduce la cunoștință părților interesate, factorilor de decizie și utilizatorilor publici informația reactualizată a SHS în domeniul hidrometeorologic și calității componentelor de mediu pentru exercitarea responsabilităților și luării deciziilor. Un pas important întru obținerea unui produs calitativ cât și eficientizarea activității SHS a fost obținerea feedback-ului cu privire la informația și serviciile instituției. Participanții la atelierul de lucru au venit cu sugestii și comentarii.

            În cadrul evenimentului au fost atinse obiectivele puse inițial cum ar fi furnizarea către beneficiari și consumatori a informaţiei calitative a Serviciului, astfel contribuind la asigurarea unei dezvoltări durabile a economiei şi protecţiei a mediului în regiune. Totodată participanții s-au implicat activ cu comentarii și sugestii.

            La finele evenimentului s-a ajuns la concluzia, că Serviciul Hidrometeorologic de Stat este unica instituție din Republica Moldova care dispune de un sistem vast de observaţii, raportate la standardele şi normele Organizației Meteorologice Mondiale, cît și de fondul naţional al datelor meteo-climatice, hidrologice și date privind calitatea componentelor mediului, fiind în prezent și sursă primordială care oferă informaţii cu privire la starea şi evoluţia vremii, dar şi a climei pe întreg teritoriul ţării.

            Colaborarea Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu diferiți actori locali pentru Serviciu este foarte importantă și activitățile care sunt și urmează a fi desfășurate în cadrul cooperării, contribuie la eficientizarea produsului Serviciului cât și a potențialului informațional. Această colaborare de asemenea, contribuie la una din activitățile primordiale al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în special îmbunătățirea calității activităților efectuate zilnic în special a prognozelor vremii și de avertizare a fenomenelor nefavorabile, posibilelor inundații și poluării mediului în scopul reducerii posibilelor pagube umane și al bunurilor materiale.

            SHS ține să mulțumească tuturor participanților și speră la o colaborare fructuoasă și în continuare.