7 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza privind roada medie de sfeclă de zahăr
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2019

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2019 în medie pe țară o roadă de circa 320-350 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 310 ch/ha).

Prognoza roadei medii de porumb pentru boabe pe teritoriul  
Republicii Moldova în anul 2019

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale porumbului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2019 în medie pe țară o roadă de circa 35-40 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 34 ch/ha).

Prognoza roadei medii de seminţe de floarea-soarelui
pe teritoriul  Republicii Moldova în anul 2019

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale florii-soarelui, Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat prognozează pentru anul 2019 în medie pe țară o roadă de circa 18-20 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 17 ch/ha).

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2019

În  rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale grîului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2019 în medie pe țară o roadă de circa 28-31 сh/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 29 ch/ha).

 

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 12 februarie 2019

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 12 februarie 2019 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-4%, fiind mai jos decât norma naturală (10%).  
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-6%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat a constituit 1-8%, fiind sub norma naturală (20%).

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2019

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul primăverii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă vor constitui în fond 115-160 mm (80-115% din normă).