13 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza roadei medii a sfeclei de zahăr pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2023

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2023, va constitui 350-380 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 360 ch/ha).

15.08.2023

Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2023

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de porumb, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2023, va constitui 30-34 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 36 ch/ha).

11.07.2023

Prognoza roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2023

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de floarea-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2023, va constitui 15-17 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 19 ch/ha).

14.06.2023

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2023

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2023 va constitui 32-35 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 32 ch/ha).

12.05.2023

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi
şi viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 16 februarie 2023

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 16 februarie 2023 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar local pieirea acestora a constituit 1-5%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 1-6%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 1-7%, fiind sub norma naturală (20%).

03.03.2023