-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza roadei medii a sfeclei de zahăr pe teritoriul
 Republicii Moldova în anul 2022

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 190-220 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 340 ch/ha).

09.08.2022

Actualizarea prognozei  roadei medii
a porumbului pentru boabe pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de porumb, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 12-17 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 35 ch/ha).

05.08.2022

Actualizarea prognozei roadei medii
a seminţelor de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de floarea-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 10-13 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 19 ch/ha).

05.08.2022

Prognoza roadei medii a porumbului pentru boabe
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de porumb, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 23-26 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 35 ch/ha).

Notă: În funcţie de evoluţia condițiilor meteorologice și agrometeorologice, SHS va elabora actualizarea prognozei la începutul lunii august 2022.

08.07.2022

PROGNOZA
roadei medii a seminţelor de floarea-soarelui
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării culturii de floarea-soarelui, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară, în anul 2022, va constitui 16-18 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 19 ch/ha).

07.06.2022

Actualizarea prognozei roadei medii a grâului de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condiţiile meteorologice în luna mai, (cantitatea precipitațiilor căzute a constituit 10-65% din normă), Serviciului Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară a grâului de toamnă, în anul 2022, va constitui 29-32 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit  31 ch/ha).

07.06.2022

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2022 va constitui 32-35 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 31 ch/ha).

05.05.2022

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

Pentru stabilirea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza acestora.
Rezultatele creşterii au demonstrat că procesul de iernare în fond a decurs bine.
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 2-10%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 5-10%, fiind sub norma naturală (20%).

I N F O R M A Ţ I A
privind starea de iernare a culturilor de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat, la semănăturile culturilor de toamnă, unde nu s-a semnalat răsărirea în decursul toamnei, deteriorarea sau pieirea semințelor care nu au răsărit a constituit 1-8%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2022

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate, arată că la începutul perioadei de vegetație rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătura de toamnă pe teritoriul țării vor constitui în fond 105-140 mm (70-90% din normă), izolat – 150-165 mm (100-110% normă).
Rezervele de umezeală productivă în sol după regiuni vor constitui:
– în nordul țării – 110-135 mm (70-90% din normă), izolat – 150-165 mm (100-110% din normă);
– în centrul țării – 135-165 mm (85-110% din normă);
– în sudul țării – 105-130 mm (70-85% din normă).