15 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2024

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2024 va constitui 29-32 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 33 ch/ha).

17.05.2024

 N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă, pomilor fructiferi
şi viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 12 februarie 2024

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 12 februarie 2024 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar local pieirea acestora a constituit 1-2%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 1-6%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 4-10%, fiind sub norma naturală (20%).

 05.03.2024