14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2022

În  rezultatul analizei condiţiilor agrometeorologice create şi ținând cont de condițiile meteorologice prognozate pentru restul perioadei de vegetație a  dezvoltării grâului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează că roada medie pe țară în anul 2022 va constitui 32-35 сh/ha (roada medie în ultimii 10 ani a constituit 31 ch/ha).

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

Pentru stabilirea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza acestora.
Rezultatele creşterii au demonstrat că procesul de iernare în fond a decurs bine.
Pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea acestora a constituit 2-10%, ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că în cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la soiurile tehnice de viţă de vie în fond nu s-a observat, doar izolat pieirea acestora a constituit 5-10%, fiind sub norma naturală (20%).

I N F O R M A Ţ I A
privind starea de iernare a culturilor de toamnă
pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din 20 februarie 2022

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat, la semănăturile culturilor de toamnă, unde nu s-a semnalat răsărirea în decursul toamnei, deteriorarea sau pieirea semințelor care nu au răsărit a constituit 1-8%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul 2022

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate, arată că la începutul perioadei de vegetație rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătura de toamnă pe teritoriul țării vor constitui în fond 105-140 mm (70-90% din normă), izolat – 150-165 mm (100-110% normă).
Rezervele de umezeală productivă în sol după regiuni vor constitui:
– în nordul țării – 110-135 mm (70-90% din normă), izolat – 150-165 mm (100-110% din normă);
– în centrul țării – 135-165 mm (85-110% din normă);
– în sudul țării – 105-130 mm (70-85% din normă).