-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice din vara anului 2022

Vara anului 2022 în Republica Moldova a fost caniculară şi cu deficit de precipitaţii. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină începutul verii meteorologice, a avut loc pe teritoriul țării pe 7-12 mai, fiind în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +21,1..+23,7ºС, fiind cu 2,0-3,2ºС mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-15 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani – în medie o dată în 3-5 ani.

Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat până la +37ºC (iulie, SM Fălești, Cornești, Dubăsari), iar cea minimă a scăzut până la +8ºС (iunie, SM Camenca, iulie, SM Bravicea, Codrii, Bălțata).

Vreme caniculară s-a semnalat în prima decadâ a lunii iulie, când temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 3-5ºС, fiind se semnalează în medie o dată în 10-15 ani (fig. 1).

Vreme anomal de caldă a fost și în decada a treia a lunii august, când temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 5-6ºС și se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. Temperatura maximă a aerului pe 29 august a urcat în teritoriu până la +36ºС (SM Bălțata, Tiraspol, Ceadâr-Lunga), ceea ce în această decadă se semnalează în medie o dată în 10 ani.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 75% din teritoriu nu a depășit 55-130 mm (25-65% din normă). Doar în unele raioane au căzut 140-180 mm (70-90% din normă).

Cantitatea precipitaţiilor căzute după regiuni a constituit:

 • în nordul ţării – în fond 54-115 mm (25-60% din normă), izolat – 145-155 mm (70-80% din normă);
 • în centrul ţării – în fond 60-130 mm (35-70% din normă), doar la SM Chișinău a căzut 172 mm (90% din normă);
 • în sudul ţării – în fond 75-140 mm (40-75% din normă), la PAM Vulcănești – 155 mm (90% din normă).

Deficit semnificativ de precipitații s-a observat în perioada iunie – iulie (fig.2).

În luna iunie cantitatea lunară de precipitații a constituit în fond 3-30 mm (15-40% din norma lunară). În luna iulie pe 50% din teritoriu au căzut 15-40 mm (20-60% din norma lunară), iar izolat (pe 35% din teritoriu) suma acestora nu a depășit 1-10 mm (2-15% din norma lunară).

De menționat, că deficitul semnificativ de precipitații s-a menținut în perioada mai – iulie. Suma precipitațiilor căzute pentru această perioadă a constituit în fond 30-90 mm (15-45% din normă), ce se atestă în o mare parte a teritoriului pentru prima dată din toată perioada de observații, izolat – în medie o dată la 20-30 de ani.

În unele zile pe parcursul sezonului (6, 8 și 27 iulie, 9, 16 și 30 august) s-au semnalat fenomene meteorologice extreme sub formă de ploi torenţiale și grindină, care au cauzat vătămarea culturilor agricole şi deteriorarea obiectelor economiei naţionale. Astfel, conform datelor posturilor meteorologice automate, instalate în mun. Chișinău, pe 9 august în decursul o oră a căzut 80 mm (160% din norma lunară), pe 9 august – în decursul o oră a căzut 52 mm de precipitații (105% din norma lunară).

Comparativ cu vara din anul 2021, temperatura medie a aerului în acest sezon a fost cu 1,0-1,5ºC mai ridicată și precipitaţii au căzut considerabil mai puține (cu 50-300 mm). Sezon analog după regimul termic este 2020.

Regimul termic ridicat și deficitul de precipitații, semnalate în perioada mai-iulie, au provocat secetă atmosferică și cea pedologică. Din cauza vremii secetoase, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea roadei la culturile de toamnă și cerealiere de primăvara, la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

Coeficientul Hidrotermic Selianinov (CHT), care caracterizează nivelul de umezire a teritoriului, pentru luna mai a constituit în mediu 0,4, pentru luna iunie și luna iulie a constituit în mediu 0,3, care corespunde secetei foarte puternice.

Deficitul de precipitații și regimul termic ridicat, semnalat în decursul lunii iunie, au provocat scăderea rezervelor de umezeală productivă în sol, ceea ce a înrăutățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole.

La culturile de toamnă în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat înflorirea și coacerea în lapte, în a doua parte a lunii – coacerea în ceară și cea deplină. Spre sfârșitul lunii în sudul țării unele gospodării agricole au început recoltarea culturilor cerealiere de toamnă.

La situaţia din 18 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă în nordul țării au constituit în fond 15-20 mm (20-60% din normă), izolat – 75-95 mm (80-90% din normă); în raioanele de centru – 20-65 mm (35-70% din normă); în raioanele de sud – 5-60 mm (10-55% din normă).

La porumb pe parcursul lunii iunie a continuat formarea frunzelor, spre sfârșitul lunii s-a format frunza a treisprezecea și a cincisprezecea, izolat la semănăturile mai târzii – frunza a noua și a unsprezecea. Înălţimea plantelor la sfârşitul lunii a constituit în fond 95-155 cm, izolat – 55-80 cm.

La situaţia din 28 iunie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb în nordul țării au constituit în fond 10-30 mm (10-50% din normă), izolat – 40-60 mm (70-110% din normă); în raioanele de centru – 10-40 mm (20-65% din normă); în raioanele de sud – în fond 10-35 mm (20-70% din normă).

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m în nordul țării au constituit în fond 40-65 mm (35-65% din normă), izolat – 100-130 mm (90-110% din normă); în centrul – în fond 50-75 mm (45-55% din normă), izolat – 85-95 mm (70-80% din normă); în sudul – în fond 30-55 mm (25-40% din normă), izolat – 60-95 mm (70-90% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii iunie s-a semnalat formarea frunzelor ulterioare, în a doua parte a lunii – apariția inflorescențelor, spre sfârșitul lunii izolat a început înflorirea capitolului. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii a constituit în fond 80-140 cm, izolat – 50-70 cm.

La situaţia din 28 iunie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui în nordul țării au constituit în fond 10-30 mm (20-60% din normă), izolat – 40-65 mm (80-120% din normă); în centrul – 10-25 mm (20-50% din normă); în sudul – 10-20 mm (20-40% din normă).

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m în nordul țării au constituit în fond 65-140 mm (80-125% din normă), izolat – 35-55 mm (45-60% din normă); în centru –35-65 mm (45-70% din normă); în sud – 20-45 mm (25-40% din normă).

În o mare parte a lunii iunie la orz de primăvară s-a atestat faza înspicarea și coacerea în lapte, spre sfârșitul lunii – coacerea în ceară.

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale, totodată s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri.

La culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la cireș, vișin și soiurile timpurii de piersic și cais – coacerea și colectarea roadei.

La vița de vie la începutul lunii iunie a continuat formarea inflorescențelor și înflorirea, în a doua parte a lunii s-a semnalat creșterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în nordul și centrul țării au constituit în fond 50-80 mm (45-65% din normă), izolat – 100-120 mm (90-100% din normă); în sud – 20-75 mm (20-70% din normă).

Regimul termic ridicat și deficitul de precipitații, semnalate în decursul lunii iulie, au contribuit la continuarea secetei atmosferică și cea pedologică. Ca urmare a secetei la porumb s-a semnalat îngălbenirea prematură a frunzelor de la nivelul inferior, la plantele s-a format în fond un știulete, la unele semănături știulete nu s-au format, izolat la semănăturile proaste porumbul a fost recoltat pentru siloz. La floarea-soarelui s-a semnalat formarea slabă a capitolului și uscarea prematură a acestei, ceea ce va aduce la scăderea semnificativă a roadei. Ploile căzute la sfârșitul lunii izolat au completat rezervele de umezeală productivă în straturile superioare a solului și puțin au îmbunătățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole.

Bobul a grâului de toamnă la începutul lunii în fond a atins coacerea deplină. Gospodăriile agricole ale țării pe parcursul lunii au recoltat culturile cerealiere de toamnă. Condiţiile pentru efectuarea recoltării au fost predominant favorabile.

La semănăturile cu porumb la începutul lunii iulie s-a semnalat continuat formarea frunzelor, în a doua jumătate a lunii s-a semnalat formarea și înflorirea paniculului, formarea și înflorirea știuletelui. Spre sfârșitul lunii, predominant în jumătatea de sud a țării, la porumb s-a atestat coacerea în lapte. Înălţimea plantelor la sfârşitul lunii a constituit în fond 130-165 cm, izolat – 185-205 cm. La o plantă în general s-a format un știulete.

La situaţia din 28 iulie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu porumb în nordul țării au constituit 10-20 mm (15-20% din normă); în centru – în fond 14-35 mm (15-40% din normă), izolat – 50-60 mm (55-65% din normă); în sud – în fond 10-15 mm (10-20% din normă), în unele puncte de observații – 80-95 mm (100-115% din normă), izolat acestea au fost complet epuizate.

Floarea-soarelui în iulie a demonstrat înflorirea și creșterea capitolului, spre sfârșitul lunii izolat a început coacerea semințelor. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii a constituit în fond 90-155 cm, izolat – 170-200 cm. Diametrul capitolului s-a egalat cu 10-20 cm.

La situaţia din 28 iulie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui în nordul țării au constituit în fond 10-60 mm (20-70% din normă), izolat – 70-90 mm (75-90% din normă); în centru – 5-30 mm (10-55% din normă), izolat acestea au fost complet epuizate; în sud –15-35 mm (25-40% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri.

În decursul lunii iulie la culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la cais, piersic, soiurile timpurii de prun și măr – coacerea și recoltarea roadei. La vița de vie în decursul lunii a continuat creșterea boabelor, spre sfârșitul lunii la soiurile timpurii de struguri a început coacerea.

La situaţia din 28 iulie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în nordul și centrul țării au constituit în fond 25-40 mm (35-45% din normă), izolat – 90-110 mm (55-105% din normă); în sud –15-40 mm (20-45% din normă).

Din cauza lipsei precipitațiilor semnificative din luna precedentă și a rezervelor de umiditate productivă în sol joase, semnalate pe cea mai mare parte a teritoriului republicii, în luna august s-au continuat condiții nefavorabile pentru formarea roadei la culturile agricole, cît și pentru pregătirea solului pentru semănаtul culturilor de toamnă. Cu toate acestea, aceste condiții meteorologice au fost favorabile pentru coacerea şi acumularea zahărului la culturile pomicole și struguri.

La semănăturile cu porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și coacerea în ceară, spre sfârșitul lunii, preponderent în centrul și sudul țării – coacerea deplină.

La situaţia din 28 august, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu porumb în nordul țării au constituit 30-35 mm (40-65% din normă); în centru – în fond 20-45 mm (25-65% din normă), izolat – 50-95 mm (75-110% din normă); în sud – în fond 10-50 mm (20-70% din normă), izolat – 80-85 mm (120-130% din normă).

Floarea-soarelui pe parcursul lunii august a continuat coacerea semințelor, spre sfârșitul ei s-a semnalat coacerea deplină, izolat gospodăriile agricole ale țării au început recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol la adâncimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui în nordul țării au constituit în fond 45-95 mm (75-110% din normă), izolat – 10-15 mm (10-20% din normă); în centru – 20-40 mm (35-70% din normă); în sud – 25-45 mm (40-75% din normă).

La sfecla de zahăr s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare și a continuat creşterea rădăcinii principale. Condițiile de creștere a rădăcinii sfeclei de zahăr au fost bune în raioanele acestora de cultivare.

În decursul lunii august la culturile pomicole a continuat creșterea rodului. La piersic, prun și măr a continuat coacerea și recoltarea roadei.

La soiurile tehnice de viță de vie spre sfârșitul lunii a început coacerea, la soiurile de masă s-a atestat coacerea și recoltarea strugurilor.

La situaţia din 28 august, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în nordul și centrul țării au constituit în fond 15-50 mm (30-55% din normă), izolat – 65-70 mm (75-100% din normă); în sud – 20-45 mm (45-65% din normă), izolat – 60-65 mm (75-120% din normă).