10 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Monitoringul Calitatii Mediului

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM) din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, radioactivitatea componentelor mediului) şi în acest scop dispune de o reţea de laboratoare, posturi şi secţiuni de monitoring amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ,60 a secolului trecut, însă observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii ,80, avînd drept obiective prioritare:

DMCM dispune de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi este deţinătorul Certificatului de Acreditare (Centrele Monitoring a Calităţii Apelor de Suprafaţă, Solului, Aerului Atmosferic şi Radioactivitatea Mediului ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat) în conformitate cu cerinţele internaţionale, obţinute în baza evaluării de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova.

    

          Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului

 

Actualmente sistemul naţional de monitoring contribuie la soluţionarea celor mai stringente probleme ce ţin de calitatea mediului, la integrarea aspectelor de mediu în sectoarele economiei şi promovarea dezvoltării durabile.
Subdiviziunile DMCM activează în cadrul:
•    Convenţiei de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;    
•    Convenţiei de la  Stocholm privind Poluanţii Organici Persistenţi;
•    Convenţiei privind Efectele Transfrontaliere ale Accidentelor Industriale;
•    Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi,  cît şi în conformitate cu Acordurile Bilaterale de colaborare cu diverse organizaţii şi instituţii din Republica Moldova şi din statele vecine.
    În scopul transpunerii legislației comunitare în legislația națională și ralierii la normele și cerințele UE în domeniul apelor de suprafață, în cadrul direcției continuă ciclul II al cooperării cu Institutul Apelor din Slovacia în domeniul îmbunătățirii metodologiei de monitorizare și sistemului de management al apelor: ro, en
     DMCM acordă tuturor instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi la nivel calitativ, servicii privitor la:
•    gradul de poluare al apelor de suprafaţă şi celor potabile;
•    gradul de poluare şi fertilitatea solului;
•    gradul de poluare al aerului atmosferic;
•    nivelul fondului radioactiv în componentele mediului.