-4 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Centrul Prognoze Hidrologice elaborează pentru organele administraţiei publice centrale şi locale, ramurile economiei naţionale, populaţie următoarele prognoze:

prognoze de scurtă durată – la ele se referă prognozele nivelelor zilnice şi a debitelor de apă în rîurile Nistru şi Prut, prognozele nivelelor maxime şi a debitelor de apă în timpul viiturilor de primăvară şi celor pluviale, termenii apariţiei gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă, termenii spargerii gheţii pe rîuri;

prognoze de medie durată – la ele se referă toate prognozele cu anticipare de pînă la zece zile privind volumele şi termenii începerii viiturilor de primăvară și viiturilor pluviale;

avertizări şi consultaţii – sunt întocmite în cazul dezvoltării fenomenelor hidrologice periculoase în rîurile din țară (inundaţii, formarea îngrămădirilor de gheaţă, reducerea bruscă a debitelor de apă în rîu, apariţia foarte timpurie a gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă pe rîuri, spargerea gheţii de pe rîuri etc.).

În anii 2008 și 2010 în rîurile Nistru şi Prut de pe teritoriul Republicii Moldova s-au declanşat viituri excepţionale de o frecvenţă rară, fapt ce a provocat mari inundări a terenurilor agricole precum şi a unor localităţi, aducând mari pagube materiale economiei ţării. În ultimii ani s-a  manifestat fenomenul de Secetă Hidrologică, care la fel a adus pagube economiei republicii. Pe parcursul manifestării fenomenelor organele de stat au fost asigurate cu informaţie operativă şi calitativă (documente informative, prognoze hidrologice, avertizări hidrologice, buletine hidrologice și note informative).

Prognoze și Avertizări hidrologice

În legătură cu răcirea în continuare a vremii, în perioada 20-31 martie în râurile din republică se  prognozează reluarea procesului de formare a gheţii, în unele râuri mici cu debit scăzut şi bazine acvatice – instalarea podului de gheaţă.

Gheaţa  va fi  subţire şi  mersul pe ea va prezenta pericol.

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cît şi amatorii pescuitului de iarnă să fie prudenţi.

 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 120 m3/s, în r.Prut în intervalul  19 martie – 5 aprilie  se prognozează creşterea nivelului apei faţă de nivelul din 19 martie:

- pe sectorul or. Costești – or. Ungheni cu 0.5 – 1.0 m;

- pe sectorul or. Ungheni – gura de vărsare cu 0.9 – 1.5 m.

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

                                                                                                                             

Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

NIVELURILE  ŞI  DEBITELE  DE  APĂ  ÎN  RÂURILE  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA 

Postul

Hidrologic

22.03.2018

Caracterisitici multianuale

Nivelul apei  faţă de cota

„0” al  postului - H cm

Variaţia zilnică  a nivelului  apei –ΔH (24 ore)

Debitul  de apă - Q, m3/s

Nivel mediu – (Hmed), cm

Nivel maxim – (Hmax) cm

Nivel minim –(Hmin), cm

Debit mediu – (Qmed) , m3/s

Debit maxim – (Qmax) , m3/s

Debit minim – (Qmin),m3/s

Bazinul rîului Nistru

Soroca

365

-22

 

231

1137

107

-

-

-

Hruşca

397

+1

565

296

1232

178

315

4500

33.7

Camenca

232

+15

 

134

821

-17

-

-

-

Rîbniţa

945

+21

 

858

1284

251

-

-

-

Grigoriopol

281

-30

 

231

1088

38

-

-

-

Bender

419

-65

543

277

1092

45

315

3000

14.7

Bazinul rîului Prut

Şirăuţi

73

-9

106

111

1164

22

78.4

4090

7.30

Ungheni

99

+16

90.4

98

699

-86

86.6

740

11.1

Leova

71

+3

 

107

620

-112

-

-

-

Brînza

202

+8

 

204

527

0

-

-

-

Deversarea apei în aval de baraje, Q m3/s

Deversarea apei din  21.03

 

 

 

261

3330

3.00

Lac de acumulare Dnestrovsc

 

 

538

Lac de acumulare Dubăsari

 

 

470

 

 

 

295

4180

0.10

Lac de acumulare

Costeşti – Stânca

 

 

99.5

 

 

 

82.7

1000

12.4