7 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Centrul Prognoze Hidrologice elaborează pentru organele administraţiei publice centrale şi locale, ramurile economiei naţionale, populaţie următoarele prognoze:

prognoze de scurtă durată – la ele se referă prognozele nivelelor zilnice şi a debitelor de apă în rîurile Nistru şi Prut, prognozele nivelelor maxime şi a debitelor de apă în timpul viiturilor de primăvară şi celor pluviale, termenii apariţiei gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă, termenii spargerii gheţii pe rîuri;

prognoze de medie durată – la ele se referă toate prognozele cu anticipare de pînă la zece zile privind volumele şi termenii începerii viiturilor de primăvară și viiturilor pluviale;

avertizări şi consultaţii – sunt întocmite în cazul dezvoltării fenomenelor hidrologice periculoase în rîurile din țară (inundaţii, formarea îngrămădirilor de gheaţă, reducerea bruscă a debitelor de apă în rîu, apariţia foarte timpurie a gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă pe rîuri, spargerea gheţii de pe rîuri etc.).

În anii 2008 și 2010 în rîurile Nistru şi Prut de pe teritoriul Republicii Moldova s-au declanşat viituri excepţionale de o frecvenţă rară, fapt ce a provocat mari inundări a terenurilor agricole precum şi a unor localităţi, aducând mari pagube materiale economiei ţării. În ultimii ani s-a  manifestat fenomenul de Secetă Hidrologică, care la fel a adus pagube economiei republicii. Pe parcursul manifestării fenomenelor organele de stat au fost asigurate cu informaţie operativă şi calitativă (documente informative, prognoze hidrologice, avertizări hidrologice, buletine hidrologice și note informative).

                   BULETIN  HIDROLOGIC

                 cu privire  la  Apele Mari de Primăvară  la 18 februarie 2019

Centrul  Hidrologic  a  monitorizat  și a evaluat  starea  resusrselor de apă de suprafață  și propune prognoza evoluției Apelor Mari de Primăvară.

Аpele Mari de Primăvară (AMP)fenomen hidrologic ce se caracterizează prin creşteri lente de nivel al apei în râu, în anotimpul primăvara, care se repetă relativ periodic aproximativ în aceieași perioadă, condiţionat  de topirea zăpezilor şi ploi, consecinţă a AMP pot fi  inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

Ţinând cont de specificul iernii 2018-2019 caracterul Apelor Mari de Primăvară va fi determinat de evoluția proceselor meteorologice şi hidrologice (de cantitatea  si  intensitatea  precipitaţiilor şi  evoluția temperaturii aerului).

Volumul scurgerii Apelor Mari de Primăvară în anul 2019  se prognozează  mai  jos de valorile medii multianuale.  Frecvenţa acestor valori se înregistrează  odată în 4 ani (r.Nistru) şi odată în 5 ani (r.Prut).

          Volumul  AMP  în r. Nistru  se prognozează      0.8-1.2 km3      (norma – 1.9 km3).

Volumul  AMP  în r. Prut     se prognozează      0.30-0.40 km3    (norma – 0.40 km3).

Volumul  AMP  in r. Raut    se prognozeaza      0.02 km3          (norma 0,09 km3).

În  restul  râurilor  mici din țară  volumul scurgerii  Apelor Mari de Primăvară este prognozat  de  circa 20-30%  din valoarile medii multianuale.

Debitele şi nivelurile maximale de apă în râurile Nistru şi Prut pe teritoriul  țării vor depinde de volumul debitelor de apă deversate din lacurile de acumulare şi vor fi  raportate prin difuzarea    prognozelor de scurtă durată cu anticipare de 1-5 zile.

Volum liber în lacurile de acumulare Costești-Stînca este de circa 156 mln. m3.

Nivelul de Retentie  este  cu - 2.85 m mai jos de NNR. 

Volumul liber in Lacul de Acumulare  Dnestrovsc este de circa 217 mln. m3.

Nivelul de Retentie  este  cu -1.45 m mai jos de NNR. 

Astfel  volumul liber al  cuvetelor  lcurilor de acumulare  Costești-Stânca și Dnestrovsc  sunt disponibile de a acumula  și tranzita  AMP  în regim  normal.

Nivelul Normal de Retenție (NNR) - element al unui lac de acumulare corespunzător celei mai ridicate cote a nivelului apei în lac, în cursul unei expluatări normale.

Începutul Apelor Mari de Primăvară  atît în râurile Nistru si Prut cît și în râurile  mici şi cursurile intermitente din  țară se  prognozează  în decada a treia a lunii februarie.

Fenomenul  va decurge  cu valuori  sub norma multianuală,  cauza find atât  rezervele mici de apă din zapadă  în cursul superior al râului Nistru și Prut  (Ucraina) și topirea totală a zăpezii  pe  teritoriul Moldovei pâna la 10 februarie,  cât  și lipsa precipitațiilor  la data  prezentarii  Buletinului Hidrologic.

Evoluția și  caracterul  Apelor Mari de Primăvară va depinde de precipitaţiile căzute  și de  evoluția  condițiilor  meteorologice.

Centrul Hidrologic va interveni cu prognoze  suplimentare  reieșind din evoluția  situației hidrometeorologice.

Agenţii economici, pe teritoriul cărora sunt amplasate lacuri de acumulare şi iazuri, cât şi proprietarii de obiecte hidrotehnice sunt obligați să acorde o atenţie deosebită stării barajelor,  deoarece în perioada Apelor Mari de Primăvară starea avariată a barajelor poate duce la ruperea lor, provocând formarea undei de viitură, ce poate inunda unele localităţi cît şi infrastructura diferitor construcții.      

Prognoze și Avertizări hidrologice                         .

                                                                                       

NIVELURILE  ŞI  DEBITELE  DE  APĂ  ÎN  RÂURILE  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA

 

Postul

Hidrologic

 20.03.2019

Caracterisitici multianuale

Nivelul apei  faţă de cota

„0” al  postului - H cm

Variaţia zilnică  a nivelului  apei –ΔH (24 ore)

Debitul  de apă - Q, m3/s

Nivel mediu – (Hmed), cm

Nivel maxim – (Hmax) cm

Nivel minim –(Hmin), cm

Debit mediu – (Qmed) , m3/s

Debit maxim – (Qmax) , m3/s

Debit minim – (Qmin),m3/s

Bazinul râului Nistru

Soroca

225

-13

 

231

1137

107

-

-

-

Hruşca

269

-13

151

296

1232

178

315

4500

33.7

Camenca

35

-30

 

134

821

-17

-

-

-

Rîbniţa

835

-7

 

858

1284

251

-

-

-

Grigoriopol

115

-20

 

231

1088

38

-

-

-

Bender

206

-5

197

277

1092

45

315

3000

14.7

+6Bazinul râului Prut

Şirăuţi

32

+6

61.4

111

1164

22

78.4

4090

7.30

Ungheni

98

+1

91.1

98

699

-86

86.6

740

11.1

Leova

91

+7

 

107

620

-112

-

-

-

Brînza

147

+13

 

204

527

0

-

-

-

Deversarea apei în aval de baraje, Q m3/s

Deversarea apei din  19.03.19

 

 

 

261

3330

3.00

Lac de acumulare Dnestrovsc

 

 

130

Lac de acumulare Dubăsari

 

 

225

 

 

 

295

4180

0.10

Lac de acumulare

Costeşti – Stânca

 

 

91.8

 

 

 

82.7

1000

12.4