-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Centrul Prognoze Hidrologice elaborează pentru organele administraţiei publice centrale şi locale, ramurile economiei naţionale, populaţie următoarele prognoze:

prognoze de scurtă durată – la ele se referă prognozele nivelelor zilnice şi a debitelor de apă în rîurile Nistru şi Prut, prognozele nivelelor maxime şi a debitelor de apă în timpul viiturilor de primăvară şi celor pluviale, termenii apariţiei gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă, termenii spargerii gheţii pe rîuri;

prognoze de medie durată – la ele se referă toate prognozele cu anticipare de pînă la zece zile privind volumele şi termenii începerii viiturilor de primăvară și viiturilor pluviale;

avertizări şi consultaţii – sunt întocmite în cazul dezvoltării fenomenelor hidrologice periculoase în rîurile din țară (inundaţii, formarea îngrămădirilor de gheaţă, reducerea bruscă a debitelor de apă în rîu, apariţia foarte timpurie a gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă pe rîuri, spargerea gheţii de pe rîuri etc.).

În anii 2008 și 2010 în rîurile Nistru şi Prut de pe teritoriul Republicii Moldova s-au declanşat viituri excepţionale de o frecvenţă rară, fapt ce a provocat mari inundări a terenurilor agricole precum şi a unor localităţi, aducând mari pagube materiale economiei ţării. În ultimii ani s-a  manifestat fenomenul de Secetă Hidrologică, care la fel a adus pagube economiei republicii. Pe parcursul manifestării fenomenelor organele de stat au fost asigurate cu informaţie operativă şi calitativă (documente informative, prognoze hidrologice, avertizări hidrologice, buletine hidrologice și note informative).

Prognoze și Avertizări hidrologice

Ca urmare a răcirii vremii, în perioada 14-23 ianuarie pe rîuri mici, cursuri de apă și bazine acvatice din ţară vor apărea primele formaţiuni de gheaţă – gheaţă la mal şi năboi, iar pe alocuri  podul de gheață.

 

Gheața este subțire, ieșirea pe ea prezintă pericol.

 

 

Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

NIVELURILE  ŞI  DEBITELE  DE  APĂ  ÎN  RÂURILE  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA     

              

Postul

Hidrologic

17.01.2018

Caracterisitici multianuale

Nivelul apei  faţă de cota

„0” al  postului - H cm

Variaţia zilnică  a nivelului  apei –ΔH (24 ore)

Debitul  de apă - Q, m3/s

Nivel mediu – (Hmed), cm

Nivel maxim – (Hmax) cm

Nivel minim –(Hmin), cm

Debit mediu – (Qmed) , m3/s

Debit maxim – (Qmax) , m3/s

Debit minim – (Qmin),m3/s

Bazinul rîului Nistru

Soroca

283

-2

 

231

1137

107

-

-

-

Hruşca

348

+44

381

296

1232

178

315

4500

33.7

Camenca

170

+52

 

134

821

-17

-

-

-

Rîbniţa

924

+3

 

858

1284

251

-

-

-

Grigoriopol

176

-2

 

231

1088

43

-

-

-

Bender

267

-41

262

277

1092

45

315

3000

14.7

Bazinul rîului Prut

Şirăuţi

62

+50

37.3

111

1164

22

78.4

4090

7.30

Ungheni

1

-6

28.2

98

699

-86

86.6

740

11.1

Leova

-65

-2

 

107

620

-111

-

-

-

Brînza

62

+1

 

204

527

0

-

-

-

Deversarea apei în aval de baraje, Q m3/s

Deversarea apei din  16.01

 

 

 

261

3330

3.00

Lac de acumulare Dnestrovsc

 

 

295

Lac de acumulare Dubăsari

 

 

301

 

 

 

295

4180

0.10

Lac de acumulare

Costeşti – Stânca

 

 

24.0

 

 

 

82.7

1000

12.4