20 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Noutăți și publicații

 

NOTĂ

privind Seceta Hidrologică

Seceta hidrologică- este un fenomen hididrologic și se atestă în bazine și subbazine hidrografice, unde timp îndelungat se înregistrează temperaturi ridicate și precipitații scăzute.

Seceta Hidrologică - se asociază cu perioadele în care precipitaţiile lipsesc ori cad în cantități mici, încât râurile nu sunt alimentate direct cu ape pluviale.

Seceta Hidrologică - se defineşte în funcţie de debitul şi volumul scurgerii apei în râuri pentru o perioadă de timp.

În cazul când debitul apei atinge cote de 50% şi mai joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Galben de Secetă Hidrologică.

Atunci cînd Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriul ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

În cazul când debitul apei atinge cote de 30% şi mai joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Portocaliu de Seceta Hidrologică.

Atunci când Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

Geneza Secetei Hidrologice atestată în perioada 5-13 martie 2020 a fost și este evoluția anormală a condițiilor hidrometeorologice, în primul rând facem referință la precipitațiile care au lipsit sau au căzut în cantități modeste, în perioada de iarna, însoțite de temperaturi ridicate pe tot parcusul acestei perioade.

Lacuri secate

Seceta Hidrologică, ca fenomen natural distructiv, are un puternic impact asupra calităţii vieţii populaţiei. Astfel, în plan economic, acest fenomen natural extrem afectează, în primul rând, producţia agricolă şi pune în pericol securitatea alimentară a oamenilor.

Simultan, seceta hidrologică determină reducerea efectivelor de animale, scăderea producţiei de energie electrică în hidrocentrale, disfuncţii în alimentarea cu apă a localităţilor etc.

Din punct de vedere social, seceta generează sărăcie, în special în rândul populaţiei rurale, datorită crizelor financiare, la început la nivel de familie, de comunitate, apoi, prin extindere, la nivel regional sau naţional.

 

ATLAS BATIMETRIC AL NISTRULUI INFERIOR

Cu prilejul Zilei Apei SHS lansează Atlasul Batimetric al Nistrului Inferior (sectorul s. Talmaza – gura de vărsare). Această lucrare reprezintă primul studiu batimetric al fluviului Nistru din ultimii 25 ani realizat de colaboratorii Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Coordonatorii lucrării: Gherman BEJENARU, șef CC și GIS; Valeriu CAZAC, șef Direcția Hidrologie;

Analiza GIS și procesare computerizată: Gh. Bejenaru, D. Cojocari, V. Mardari

Grupul de expediție: V. Cazac, Gh. Bejenaru, A. Mazur, Elena Cernov, Valentina Cereș, Oxana Clocico, D. Cojocari, V. Jocot, Gh. Macovei, I. Borș.