1 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Noutăți și publicații

NOTĂ

privind Seceta Hidrologica

Seceta hidrologică- este un fenomen hididrologic și se atestă în bazine și subbazine hidrografice, unde timp îndelungat se înregistrează temperaturi   ridicate și precipitații scăzute.

Seceta Hidrologică - se asociază cu perioadele în care precipitaţiile  lipsesc ori  cad în cantități  mici, încât râurile  nu sunt alimentate direct cu ape pluviale. 

Seceta Hidrologică -  se defineşte în funcţie de debitul şi volumul scurgerii apei în râuri  pentru o perioadă de timp.

În cazul cînd debitul apei atinge  cote  de 50% şi  mai  joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Galben de Seceta Hidrologică.

Atunci cînd Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

În cazul cînd debitul apei atinge  cote  de 30% şi  mai  joase din norma multianuală pe o durată de 5-7 zile se emite Сod Portocaliu de Seceta Hidrologică.

Atunci cînd Seceta Hidrologică se manifestă pe 80% din suprafaţa ţării se anunţă Seceta Hidrologică pe întreg teritoriu ţării, analogic şi pentru bazine hidrografice.

Geneza Secetei Hidrologice atestată  în perioada   5-13 martie  2020  a fost și este evoluția anormală a condițiilor hidrometeorologice, în primul rând facem referință la precipitațiile care au lipsit sau au căzut în cantități modeste,  în perioada de iarna,  însoțite de temperaturi ridicate pe tot parcusul acestei perioade.

Lacuri secate

Seceta Hidrologică, ca fenomen natural distructiv, are un puternic impact asupra calităţii vieţii populaţiei. Astfel, în plan economic, acest fenomen natural extrem afectează, în primul rând, producţia agricolă şi pune în pericol securitatea alimentară a oamenilor.

Simultan, seceta hidrologică determină reducerea efectivelor de animale, scăderea producţiei de energie electrică în hidrocentrale, disfuncţii în alimentarea cu apă a localităţilor etc.

Din punct de vedere social, seceta generează sărăcie, în special în rândul populaţiei rurale, datorită crizelor financiare, la început la nivel de familie, de comunitate, apoi, prin extindere, la nivel regional sau naţional. 

 

BULETIN HIDROLOGIC privind APELE MARI DE PRIMĂVARĂ 2020

 

Ziua Mondiala a Apei, 2017

Ziua Nistrului, 2017

Ziua Dunarii, 2017

ATLAS BATIMETRIC AL NISTRULUI INFERIOR

Cu prilejul Zilei Apei SHS lansează Atlasul Batimetric al Nistrului Inferior (sectorul s. Talmaza – gura de vărsare). Această lucrare reprezintă primul studiu batimetric al fluviului Nistru din ultimii 25 ani realizat de colaboratorii Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Coordonatorii lucrării: Gherman BEJENARU, șef CC și GIS; Valeriu CAZAC, șef Direcția Hidrologie;

Analiza GIS și procesare computerizată: Gh. Bejenaru, D. Cojocari, V. Mardari

Grupul de expediție: V. Cazac, Gh. Bejenaru, A. Mazur, Elena Cernov, Valentina Cereș, Oxana Clocico, D. Cojocari, V. Jocot, Gh. Macovei, I. Borș.

(sectorul s. Talmaza – gura de vărsare)