-0 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracterizarea hidrologică a lunii ianuarie

pentru teritoriul Republicii Moldova

  

           Luna ianuarie reieșind din condițiile meteorologice din punct de vedere hidrologic se caracterizează prin formarea continuă a formațiunilor de gheață pe corpurile de apă, pe întreg teritoriu a Republicii Moldova.

În comparație cu luna decembrie unde au fost observate formațiuni de gheață (gheață la mal, năboi, zăpadă în apă, zaiul și altele) apare pod de gheață compact.

Pod de gheață compact – strat de gheaţă,  care acoperă de la un mal la altul suprafaţa unei ape curgătoare sau a unui lac. Se formează în perioadele când temperaturile negative persistă timp îndelungat. Perioada de existență a podului de gheață depinde de durata și regimul de temperatură a iernii, caracterul bazinului de apă, precum și de grosimea stratului de zăpadă de pe gheață.

În unele cazuri de încălzire a vremei are loc fenomenul de moină.

 Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de zăpadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului.

Conform datelor observaţiilor multianuale, în luna ianuarie în râurile Nistru şi Prut se produc viiturile de iarnă.

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

            Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare în luna ianuarie  constituie 232 m3/s;

                       maximul absolut constituie 1190 m3/s (06.01.1982);

minimul absolut - 35,4 m3/s (04.01.1977).   

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1190 m3/s (06.01.1982), iar minimul absolut61.6 m3/s (03.01.1985).          

Debitele medii lunare de apă variază între 94,5 m3/s (a.1984) şi 389 m3/s (a.2011).

 

  Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                       medii lunare constituie 37,4 m3/s;

                       maximul absolut – 716 m3/s (30.01.2002);

minimul absolut – 7,30 m3/s (26.01.2004).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 11,4 m3/s  (a.1993) pînă la 80,1 m3/s (a.2011). Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 1,03 m3/s,

               maximul absolut –  32,9 m3/s (31.01.1977),  

               minimul absolut -  0,15 m3/s (16.01.1987).

 

r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 7,11 m3/s,

               maximul absolut –  82,8 m3/s (31.01.1977),

               minimul absolut  -   0,36 m3/s (21-23.01.1958).

 

r.Bîc – or.Chişinău,       norma – 0,75 m3/s,

               maximul absolut – 8,98 m3/s (11.01.1982), 

               minimul absolut - 0,002 m3/s (12,13.01.1968).

 

r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0,68 m3/s,

               maximul abso6lut – 7,49 m3/s (30.01.1953),

               minimul absolut - 0,0 m3/s (anii 1949-1952, 1955, 1962, 1963).

Caracteristica hidrologică a lunii  decembrie pe teritoriul

Republicii Moldova

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe rîurile Nistru şi Prut se menţine etiajul de toamnă dar nu sunt excluse  producerea  unor  viituri pluviale, totodata  are loc   apariția formațiunilor de gheață.

Primele formațiuni de gheață apar după o perioadă de timp cu bilanț termic negativ, care duce la racirea apelor de suprafață pînă la 0oC și sub 0oC. Aceste formațiuni de gheață apar lîngă maluri, în sectoarele mai puțin adînci.

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul rîului. Paralel cu gheața la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă.

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă rîul, rîul este înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund.

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

 

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), 

                   medii lunare în luna decembrie  constituie  220 m3/s, 

                   maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980),

                         minimul absolut –33.7 m3/s (16.12.1977).

 Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari de la 98,0 m3/s (a.1984) pînă la 534 m3/s (a.1980).

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                     medii  lunare constituie 37,7  m3/s,  

                     maximul   absolut – 290  m3/s   (11. 12. 2010),

                     minimul  absolut – 9,59 m3/s (18.12.2012),

Debitele medii  lunare de apă variază în limite de la 14,7 m3/s  (a.2012) pînă la 73,3 m3/s (a.1996).

 

Caracteristica scurgerii  medii lunare a unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

          r.Răut , or.Bălţi, norma   – 1,08 m3/s, maximul absolut 20,4 m3/s (18.12.1981),

                                                                        minimul absolut 0,12 m3/s (14-17.12.1977; 15,17.12.1983).

 

r.Răut ,  s.Jeloboc, norma – 6,96 m3/s,  maximul absolut  84,8 m3/s (01.12.1981),

                                                                minimul absolut  0,072 m3/s (28-30.12.1957).

 

r.Bîc,or.Chişinău, norma – 0,78 m3/s,   maximul absolut 10,9 m3/s (02.12.1981),

                                                                minimul absolut  0,006 m3/s (18.12.1968).

 

r.Botna , or.Căuşeni, norma – 0,63 m3/s, maximul absolut 6,18 m3/s (23.12.1981),

                                                                   minimul absolut 0,0 m3/s (anii 1950 – 1954, 1957, 1960).

 

Buletin Hidrologic

pentru luna decembrie 2017

Regimul hidrologic al lunii decembrie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri

       În râul Nistru a constituit pe:

   multianuale.

 

În râul Prut a constituit pe:

   55-65% din valorile medii multianuale.

 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 20-30% din valorile medii multianuale.

 

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 30-50% din valorile medii     multianuale.

 

În râul Bîc scurgerea a fost mai joasă de normă  și a constituit 32.1% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.

În luna decembrie anul 2016 scurgerea râului Bîc a constituit 28.2% din valorile medii multianuale.

 

În decada a doua a lunii decembrie în cursul superior al râului Nistru (Ucraina), în legătură cu creșterea temperaturii aerului și topirii zăpezii cît și precipitațiilor cazute a avut loc creșterea nivelului apei cu 1.20- 2.60 m.

Această viitură a provocat mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc pînă la 700 m3/s ce a adus la creșterea nivelului apei în republică pe sectorul:

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

În decada a doua a lunii decembrie în cursul superior al râului Prut (Ucraina), în legătură cu creșterea temperaturii aerului și topirii zăpezii cît și precipitațiilor cazute a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul s.Criva – or.Costești cu 0.5- 1.10 metri.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii decembrie nu s-au înregistrat.

 

Buletin Hidrologic

pentru luna noiembrie 2017

 

Regimul hidrologic al lunii noiembrie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri

       În râul Nistru a constituit pe:

   multianuale.

 

În râul Prut a constituit pe:

   55-65% din valorile medii multianuale.

 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 20-30% din valorile medii multianuale.

 

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 30-50% din valorile medii     multianuale.

 

În râul Bîc scurgerea a fost mai joasă de normă  și a constituit 39.2% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.

În luna noiembrie anul 2016 scurgerea râului Bîc a constituit 17% din valorile medii multianuale.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii noiembrie nu s-au înregistrat.