32 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracteristica hidrologică a lunii  august pentru teritoriul

Republicii Moldova

Conform datelor multianuale luna august se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei pe întreg  teritoriul  R.M. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în muntii  Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul  R.M.

Etiajul- este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 10 zile.

 Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în riul Prut  îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii  apei in  rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

            Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2017) – 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233 %).

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din normă),

2010 (175 % din normă).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2017) –1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%).

            Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 (28,6%).

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 309 m3/s;

maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

            minimul absolut106 m3/s (15.08.1984).          

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3/s (a.1985) şi 791 m3/s (a.1980).

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 78.4 m3/s;

maximul absolut – 1820 m3/s (21.08.2005);

minimul absolut – 16.0 m3/s (29.08.2012).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 22.2 m3/s  (a. 2015) pînă la 268 m3/s (a.2005).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

r.Răut – or.Bălţi,                norma – 0.82 m3/s,

                  maximul absolut –  9.63 m3/s (13.08.1974), 

                  minimul absolut -  0,075 m3/s (02.08.1994).

 r.Răut – s.Jeloboc,            norma – 4.78 m3/s,

                  maximul absolut –  109 m3/s (27.08.1994),

                  minimul absolut  -   0.00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1958).

 r.Bîc – or.Chişinău,        norma – 0.61 m3/s,

                maximul absolut – 13.4 m3/s (30.08.1970), 

                minimul absolut – 0.020 m3/s(20.08.2008).

 r.Botna – or.Căuşeni,     norma – 0.58 m3/s,

                maximul absolut – 25.7 m3/s (27.08.1994),

                minimul absolut - 0,00 m3/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959,

                                                            18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).           

 

Buletin Hidrologic

pentru luna iulie 2018

               Regimul hidrologic al lunii iulie s-a caracterizat astfel:

                                              Scurgerea apei în râuri a fost:

            Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare :

- s.   Naslavcea -   or. Dubasari  - 110-120%

- or. Dubasari-      or.  Benderi   -   95,0- 110%

- or. Benderi  -        s  Talmaza  -   90,0-95,0%

- s.   Talmaza  -       s  Tudora    -   80,0-90,0%.  

  Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit 30-50%.

            Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit 35,3% .

            Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  60,0 %

           Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul:

 •   s. Criva –    or.  Costești     - 150 - 160%;
 • or. Costești –  s.  Gurgulesti - 110-130%.

La începutul lunii iulie în râul Nistru a continuat o viitură pluvială, care a început  la  sfârșitul decadei a treia a lunii iunie  cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 930 m3/s, creșterea nivelului apei a constituit pe sectorul:

-           s.  Naslavcea –  or. Camenca cu   2,5-2,8 m;

-           or. Dubăsari   –   s. Talmaza   cu  1,9-2,6 m;

-           s. Talmaza – s. Palanca cu 0,5-1,5 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La mijlocul decadei a treia a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială, cu mărirerea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la            700 m3/s, dar din  Lacul de Acumulare Dubăsari până la 850 m3/s,  creșterea nivelului apei a constituit pe sectorul:

 • s. Naslavcea – or. Camenca cu 1,5-1,9 m;
 • or. Dubăsari – s. Talmaza cu 2,3-2,7 m;
 • s. Talmaza – s. Palanca cu 0,5-2,0 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

      În râul Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, la începutul primei decade a lunii iulie a trecut maximul viiturii pluviale cu debitul de circa 740 m3/s, înregistrat la postul hidrologic din s. Şirăuţi. Viitura a început în decada a treia a lunii iunie si a fost emisă Avertizare  pentru perioada 28 iunie - 02 iulie.

La mijlocul decadei a doua a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială cu creşterea nivelului apei în secţiunea de măsurare a postului Şirăuţi de circa     3,15 m şi debitul maximal de circa 650 m3/s, a fost emisă Avertizarea  pentru perioada 25 - 29 iulie.

Ambele viituri pluviale au provocat ieşirea apei în luncă  din raionele Briceni și Edineț.

La sfârşitul  decadei a III a lunii iulie s-a format o nouă undă de viitură pluvială de mărime mai mică, în secţiunea postului hidrologic din s. Şirăuţi cu creşterea nivelului apei cu 1,2 m şi debitul maximal de circa 400 m3/s.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

În timpul viiturilor pluviale, care au început în luna iunie şi au continuat în luna iulie, a fost mărit debitul de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 200 m3/s.

Creşterea generală a nivelului apei a constituit:

 • or. Costești – or. Ungheni cu  1,15 – 1,65 m;
 • or. Ungheni – or. Cahul cu 2,0 – 3,5 m;
 • or. Cahul -  gura de vărsare cu 1,3 – 2,0 m.

         Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

                       Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii iulie  s-au înregistrat doua Avertizari !!!!