27 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracteristica hidrologică a lunii iunie  
teritoriul Republicii Moldova

Luna iunie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente pentru rîurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 (154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 2006 (285%), 2010 (354%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48,9%), 2017(54,4%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1990, 1993, 1996, 2000 (24.7%), 2004 (27.7%), 2008, 2011 (47,5%) și 2015 (55%).

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

                                                        medii lunare constituie   364 m3/s;

                                                        maximul absolut            4500 m3/s (13.06.1969);

                                                        minimul absolut             76,3 m3/s (07.06.2003).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 2230 m3/s (24.06.1998);

minimul absolut – 76,3 m3/s (07.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 136 m3/s (a.1968) şi 1210 m3/s (a.1969).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

                                                          medii lunare constituie    118 m3/s;

                                                          maximul absolut             1910 m3/s (30.06.2010);

                                                          minimul absolut              21,3 m3/s (27.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 27,7 m3/s (a.2000) pînă la 450 m3/s(a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

r.Răut – or.Bălţi,        norma – 1,02 m3/s,

                                     maximul absolut – 59,4 m3/s (20.06.1985),

                                     minimul absolut – 0,088 m3/s (23-27.06.1978).

 

r.Răut – s.Jeloboc,     norma – 6,76 m3/s,

                                     maximul absolut – 179 m3/s (18.06.1985),

                                     minimul absolut – 0,080 m3/s (22-24.06.1962).

 

r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 1,09 m3/s,

                                     maximul absolut – 47,2 m3/s (20.06.1985),

                                     minimul absolut – 0,019 m3/s (11.06.1968).

 

r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0,87 m3/s,

                                     maximul absolut – 94,3 m3/s (28.06.1972),

                                     minimul absolut – 0,00 m3/s (01,05-06.06,23,24.06.1950).
                                                       

Buletin Hidrologic

pentru luna mai 2018

Regimul hidrologic al lunii mai s-a caracterizat astfel:

   Scurgerea apei în râuri

         În râul Nistru a constituit pe sectorul:

 

În râul Prut a constituit pe sectorul:

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 30-40% din  valorile medii multianuale.

  În râurile mici din țară scurgerea a constituit 20 - 40%, din valorile medii multianuale.

            În râul Bîc  scurgerea a fost  mai joasă de normă  și a constituit 42% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.

Totodată pentru toată perioada de observaţii este caracteristică scurgere scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 3.0 - 10.0 %  din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (5.9%), 1974 (2.95%), 2007 (7.6%), 2008 (2.45%), 2010 (2.7%) și 2015 (10%).

În luna mai  anul 2017 scurgerea r. Bîc a constituit 95% din valorile medii multianuale.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii mai nu s-au înregistrat.