-3 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracteristica hidrologică a lunii  decembrie  pentru teritoriul

Republicii Moldova

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe rîurile Nistru şi Prut se menţine etiajul de toamnă dar nu sunt excluse  producerea  unor  viituri pluviale, totodata  are loc   apariția formațiunilor de gheață.

Primele formațiuni de gheață apar după o perioadă de timp cu bilanț termic negativ, care duce la racirea apelor de suprafață pînă la 0oC și sub 0oC. Aceste formațiuni de gheață apar lîngă maluri, în sectoarele mai puțin adînci.

Gheață la mal sunt fâșii de gheață, lipite de malul rîului. Paralel cu gheața la mal, se formează năboi.

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă.

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.    

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul.

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, zaiul anticipează podul de gheață.

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă rîul, rîul este înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund.

Debitele   pentru  aceasta   luna   constitue:

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), 

                   medii lunare în luna decembrie  constituie  220 m3/s, 

                   maximul absolut constituie 885 m3/s (17.12.1980),

                   minimul absolut –33.7 m3/s (16.12.1977).

 Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari de la 98,0 m3/s (a.1984) pînă la 534 m3/s (a.1980).

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

                     medii  lunare constituie 37,7  m3/s,  

                     maximul   absolut – 290  m3/s   (11. 12. 2010),

                     minimul  absolut – 9,59 m3/s (18.12.2012),

Debitele medii  lunare de apă variază în limite de la 14,7 m3/s  (a.2012) pînă la 73,3 m3/s (a.1996).

                       Caracteristica scurgerii  medii lunare a unor rîuri mici din Republica Moldova:

r.Răut , or.Bălţi, norma   – 1,08 m3/s,      maximul absolut 20,4 m3/s (18.12.1981),

                                                                       minimul absolut 0,12 m3/s (14-17.12.1977; 15,17.12.1983).

r.Răut ,  s.Jeloboc, norma – 6,96 m3/s,     maximul absolut  84,8 m3/s (01.12.1981),

                                                                       minimul absolut  0,072 m3/s (28-30.12.1957).

r.Bîc,or.Chişinău, norma – 0,78 m3/s,      maximul absolut 10,9 m3/s (02.12.1981),

                                                                       minimul absolut  0,006 m3/s (18.12.1968).

r.Botna , or.Căuşeni, norma – 0,63 m3/s, maximul absolut 6,18 m3/s (23.12.1981),

                                                                       minimul absolut 0,0 m3/s (anii 1950 – 1954, 1957, 1960).     

                   Înălţimea stratului de zăpadă şi  razerva de apă din zăpadă 10 decembrie 2018

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe rîurile şi lacurile

Republicii Moldova pentru  15 decembrie  2018

 

Rîuri/Lacuri

postul

hidrometric

caracteristica  

formațiunelor de gheaţă

 

grosimea

gheţii la mal

   (cm)       

modificări  la masurătorile precedente

Grosimea

 maximă a

gheţii (cm)

pentru toată perioada de observaţii

1

2

3

4

5

6

Râul Nistru

Nistru

Soroca

Liber

-

-

59      (10.02 1987)

Nistru

Hruşca

Liber

-

-

63     (28.02 1969)

Nistru

Camenca

Liber

-

-

100    (10.02 1965)

Nistru

Rîbniţa

Liber

-

-

53     (29.02 1956)

Lacul de acumulare

Dubăsari

Pod de gheață încomplet

-

-

52    (10.03 1969)

Nistru

Grigoriopol

Liber

-

-

38(15.03 1985           15.02 1996)

Nistru

Bender

Gheață la mal 10%

-

-

45      (25.02, 5.03 1954)

Râul Prut

Prut

Şirăuţi

Gheață la mal fixate 10%

-

-

48      (05.02 1996)

Lacul de acumulare

Costeşti-Stinca

Liber   

-

-

56      (15.03 1985)

Prut

Branişte

Liber

 

-

-

20      (10.02 1991)

Prut

Ungheni

Liber

-

-

58      (28.02 1954)

Prut

Leova

Liber

-

-

66     (25.02 1982)

Prut

Brînza

Liber

-

-

63     (28.02 1985)

Râurile mici

Răut

Bălţi

Gheață la mal 20 %

1

+1

15      (10.02-10.03 1985)

Răut

Jeloboc

Liber

-

-5

38      (20.01 1964)

Bîc

Chişinău

Gheață la mal 10 %

-

-

78      (10.03 1969)

Botna

Căuşeni

Gheață la mal 5%

-

-

50     (10.03 1969)

Vilia

Balasinești

Liber

-

-

84  (28.02 1996)

Ciuhur

Horodiște

Gheață la mal 10%

1

-2

 

Lacurile mun.Chișinău

Lacul

Ghidighici

Pod de gheață

1 la mal

-2

 

Lacul

Valea Morilor

Pod de gheață

2 la mal

0

 

Lacul

Valea Trandafirilor

Pod de gheață

2,5 la mal

+2,5

 

Lacul

Rîşcani

Pod de gheață

4

0

 

Lacul

La Izvor

Pod de gheață

4

+4

 

Lacul

Ialoveni

-

-

-

 

Lacul

Farmecilor

-

-

-

 


Nota:  (-)  - Lipsește informația.

                                                           Buletin Hidrologic pentru luna noiembrie 2018

        Regimul hidrologic al lunii noiembrie s-a caracterizat astfel:

                                              Scurgerea apei în râuri a fost:

            Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare :

-     s.   Naslavcea -      or. Dubasari    -  50-55%;

-     or. Dubasari   -      or.  Bender    -  60- 65%;

-     or. Bender    -       s.  Talmaza      -  65-70%;

-     s.   Talmaza   -       s.  Tudora       -  55-60%.  

 

            Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  circa 20%.

            Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  35% .

            Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  30 %.

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul:

La mijlocul decadei a treia a lunii noiembrie, în legătură cu racirea vremii, în unele râuri mici, cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară, a avul  loc procesul de formare a gheţii – gheaţă la mal şi năboi, de scurtă durată.

La sfârșitul decadei a treia a lunii noiembrie, ca urmare a răcirii vremii, pe unele sectoare ale râurilor Prut şi Nistru,  a avut loc apariţia primelor formaţiuni de gheaţă – gheaţă la mal şi năboi.

În râuri mici, cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară a avul  loc reluarea procesului  de formare a gheţii – gheaţă la mal şi năboi, iar izolat apariţia podului de gheață.

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii august nu sau înregistrat.