21 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

!!!Raport SHS privind viitura pluvială din luna iunie 2020!!!

BULETIN HIDROLOGIC pentru perioada de 20-26 iulie 2020

BULETIN HIDROLOGIC pentru perioada de 13-19 iulie 2020

BULETIN HIDROLOGIC pentru luna Iulie 2020

BULETIN HIDROLOGIC pentru luna Iulie 2020 (continuare)

 

Caracteristica hidrologică a lunii  august pentru teritoriul

Republicii Moldova  

 Conform datelor multianuale luna august se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei pe întreg  teritoriul  țării. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpați din Ucraina  cât și pe teritoriul  Republicii Moldova.

Etiajul- este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 10 zile.

 Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna august   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna iulie frecvența acestora scade.

Pericolul de inundații în râul Prut  îl prezintă sectorul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca, deoarece cursul râului este natural și panta de inclinare mare.

Regimul scurgerii  apei in  râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

            Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2019) – 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008 (233 %).

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2019) – 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din normă), 2010 (175 % din normă) și 2018 (152%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2019) –1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%), 2019 (60,8%).

            Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale):

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2019) – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 (28,6%), 2019 (43,9%).

Debitele medii   pentru  aceasta   luna   constitue:

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 309 m3/s;

maximul absolut constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

minimul absolut – 106 m3/s (15.08.1984).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m3/s (01.08.2008);

            minimul absolut106 m3/s (15.08.1984).          

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m3/s (a.1985) şi 791 m3/s (a.1980).

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 78.4 m3/s;

maximul absolut – 1820 m3/s (21.08.2005);

minimul absolut – 16.0 m3/s (29.08.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 22.2 m3/s  (a. 2015) pînă la 268 m3/s (a.2005).

Lacul de acumulare Costeşti – Stâînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova:

r.Răut – or.Bălţi,               norma –                  0.82 m3/s,

                     maximul absolut –  9.63 m3/s (13.08.1974), 

                     minimul absolut -   0,064 m3/s (31.08.2016).

 r.Răut – s.Jeloboc,           norma –                  4.78 m3/s,

                                maximul absolut –  109 m3/s (27.08.1994),

                                minimul absolut  -   0.00 m3/s (02-21.08, 23-31.08.1957).

 r.Bâc – or.Chişinău,         norma –               0.61 m3/s,

                                maximul absolut – 13.4 m3/s (30.08.1970), 

                                minimul absolut – 0.020 m3/s(20.08.2008).

 r.Botna – or.Căuşeni,      norma –                0.58 m3/s,

                                maximul absolut – 25.7 m3/s (27.08.1994),

                               minimul absolut -  0,00 m3/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959,

                                                            18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961).

r.Vilia – s.Bălăsinești       norma –                 0.44 m3/s,

                                          maximul absolut – 24.3 m3/s (20,21.08.1972),

                                          minimul absolut –  0.001 m3/s (3,4.08.1957).