19 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracterizarea hidrologică a lunii aprilie pentru teritoriul Republicii Moldova

Luna aprilie  este caracterizată ca luna Apelor Mari de Primăvară şi eliberării complete de gheaţă a rîurilor.

Acestei luni i se atribuie termenele tîrzii ale apariţiei debitului maxim de apă al perioadei Apelor Mari de Primăvară şi sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară. Însă, în unii ani, sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară în rîurile Nistru şi Prut se înregistrează în prima decadă a lunii mai (anii 1969, 1973, 1983, 1988, 1991, 2006) şi în decada a treia a lunii mai (anii 1962, 1963 1976).

La mijlocul lunii aprilie are loc Deversarea Ecologică, care se manifestă pînă la mijlocul lunii mai. Această viitură este necesară pentru menţinerea florei ţi faunei în cursul inferior a r.Nistru.

            În anii cu termne timpurii ale sfârşitului  perioadei Apelor Mari de Primăvară numărul viiturilor pluviale în râurile Nistru şi Prut creşte cu 30 – 40 % faţă de luna martie. În râurile mici ale R. Moldova, numărul lor descreşte cu 20 - 40 %.

 

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric  Hruşca (anii 1968 - 2018) –1969  (246 %), 1976 ( 224 %), 1980 ( 233 %), 

2006 (204 %), 2013 (196%) din  normă.

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2018) –1999 (182 %),  2006 (215 %),  2008  (174 % din normă), 2013 (189%).   

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2018) –1972,  1974, 1986 (37.9 %), 1987 (27.5 %), 1989, 1999, 2007, 2011 (58.1 %), 2016 (51.4%) din normă.       

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2018) –1990, 1991, 1994, 1996 (38,4 %), 2001, 2004, 2007 (36,7 %), 2009 ( 55,0 %), 2016 (51,3%) din normă.

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue:

            Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 432 m3/s;

maximul absolut constituie 2570 m3/s (05.04.1969);

minimul absolut – 85,2 m3/s (01.04.2016).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1530 m3/s (17.04.2013);

            minimul absolut85,2 m3/s (01.04.2016).          

Debitele medii lunare de apă variază între 126 m3/s (a.1987) şi 1130 m3/s (a.1969).

           Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 117 m3/s;

maximul absolut – 1270 m3/s (19.04.1996);

minimul absolut – 31.7 m3/s (19.04.1990).

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 41.8 m3/s  (a.1996) pînă la 241 m3/s (a.2006).

 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova:

            r.Răut – or.Bălţi,              norma – 1,84 m3/s,

                                maximul absolut –  35.8 m3/s (02.04.1980), 

                                minimul absolut -  0,13 m3/s (13.04.1974).

             r.Răut – s.Jeloboc,           norma – 8,93 m3/s,

                                            maximul absolut –  419 m3/s (06.04.1969),

                                            minimul absolut  -   0,28 m3/s (19.04.1959).

 r.Bîc – or.Chişinău,           norma – 1.05 m3/s,

                                            maximul absolut – 24.0 m3/s (01.04.1980), 

                                            minimul absolut – 0.016 m3/s(16.04.2010).

 r.Botna – or.Căuşeni,       norma – 0,91 m3/s,

                                            maximul absolut – 15.2 m3/s (08.04.1980),

                                            minimul absolut - 0,00 m3/s (12,14-30.041951; 07-30.04.1952; 15-19.04.1953; 10-30.04.1954;  04.04.1959).                                                     

               r. Vilia – s. Bălăsinești  norma – 0,73 m3/s,

                                           maximul absolut – 41.4 m3/s (02.04.1969),

                                          minimul absolut - 0,035 m3/s (07.04.1959).    

 

           Buletin Hidrologic pentru luna martie 2019

Regimul hidrologic al lunii martie s-a caracterizat astfel:

                                           Scurgerea apei în râuri a fost:

            Râul Nistru  sub normă  și a  constituit pe sectoarele:

-     s.   Naslavcea  -  or. Dubăsari    -  65-70%;

-     or. Dubăsari   -   or.  Bender     -  70- 80%;

-     or. Bender     -    s.  Talmaza     -  60-70%;

-     s.   Talmaza   -    s.  Tudora       -  60-65%.  

            Râul   Răut    a fost  semnificativ mai   joasă  de  normă   şi a constituit  15-25%.

            Râul   Bâc      a  fost  semnificativ mai  joasă  de  normă   si a constituit  22% .

Râul Prut     aproape de  normă  și a  constituit pe sectoarele:

Râul Nistru

La mijlocul decadei a II a lunii martie în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 400 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

Totodată în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari până la 260 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

Râul Prut

La sfârșitul primei decade a lunii martie în legătură cu începutul Apelor Mari de Primăvară și precipitațiilor căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul:

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La începutul decadei a II a lunii martie în legătură cu micșorarea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 45.0 m3/s, a avut loc scăderea nivelului apei pe sectoarele:

-           or. Costești –  or. Cantemir  cu 0.3 - 0.6 m;

-           or. Cantemir  – gura de vărsare a râului cu 0.2 – 0.4 m.

La mijlocul decadei a II a lunii martie în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 92.0 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectoarele:

-           or. Costești – or. Ungheni  cu 0.4 - 0.7 m;

-           or. Ungheni – or. Cahul cu 0.6 - 0.9 m;

-           or. Cahul – gura de vărsare a râului cu 0.4 - 0.5  m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La mijlocul decadei a III a lunii martie în legătură cu micșorarea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca până la 39.0 m3/s a avut loc scăderea nivelului apei pe sectorul:

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii nu sau înregistrat.