22 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Situația curentă

Caracterizarea hidrologică a lunii iunie pentru teritoriul Republicii Moldova

Luna iunie se caracterizează cu producerea viiturilor pluviale fregvente pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stânca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă cu subinundații locale și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacurile de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 (154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 2006 (285%), 2010 (354%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48.9%), 2017 (54.4%),2018 (42.3%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1990, 1993, 1996, 2000 (24.7%), 2004 (27.7%), 2008, 2011 (47.5%) și 2015 (55%), 2018 (55.9%).

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),  medii lunare constituie   364 m3/s;

                                                                               maximul absolut             4500 m3/s (13.06.1969);

                                                                               minimul absolut             76,3 m3/s (07.06.2003).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 2230 m3/s (24.06.1998);

minimul absolut – 76,3 m3/s (07.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 136 m3/s (a.1968) şi 1210 m3/s (a.1969).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),     medii lunare constituie    118 m3/s;

                                                                             maximul absolut             1910 m3/s (30.06.2010);

                                                                             minimul absolut              21,3 m3/s (27.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 27,7 m3/s (a.2000) pînă la 450 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti – Stânca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r.Răut – or.Bălţi,             norma – 1,02 m3/s,

                                            maximul absolut – 59,4 m3/s (20.06.1985),

                                            minimul absolut – 0,088 m3/s (23-27.06.1978).

r.Răut – s.Jeloboc,          norma – 6,76 m3/s,

                                           maximul absolut – 179 m3/s (18.06.1985),

                                            minimul absolut – 0,080 m3/s (22-24.06.1962).

r.Bîc – or.Chişinău,        norma – 1,09 m3/s,

                                           maximul absolut – 47,2 m3/s (20.06.1985),

                                           minimul absolut – 0,019 m3/s (11.06.1968).

r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0,87 m3/s,

                                            maximul absolut – 94,3 m3/s (28.06.1972),

                                            minimul absolut – 0,00 m3/s (01,05-06.06,23,24.06.1950).

 r.Vilia – s.Bălăsinești,  norma – 0.85 m3/s,

                                            maximul absolut – 84.2 m3/s (05.06.1988),

                                            minimul absolut – 0.005 m3/s (10.06.1958).

           Buletin Hidrologic pentru luna mai 2019

       Regimul hidrologic al lunii mai s-a caracterizat astfel:

                                              Scurgerea apei în râuri a fost:

       Râul Nistru  scurgerea a fost peste normă  și a  constituit pe sectoarele:

-     s.   Naslavcea -      or. Dubăsari   -  190-200%;

-     or. Dubăsari   -      or. Bender      -  210- 215%;

-     or. Bender     -       s.  Talmaza    -  200-210%;

-     s.   Talmaza   -       s.  Tudora      -  180-190%.  

        Râul   Răut    scurgerea a constituit  90-100%, excepție a constituit sectorul or.Bălți, care a fost semnificativ peste norma și a constituit 490% din media multianuală.

        Râul   Bâc      scurgerea a fost  mai  joasă  de  normă   și a constituit  30.5% .

        Râul Prut  scurgerea a fost peste  normă  și a  constituit pe sectoarele:

Râul Nistru

La începutul decadei a treia a lunii mai în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 1100 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei în r. Nistru pe  sectorul:

Izolat apa a ieșit în luncă.

Râul Prut

La începutul primei decade a lunii mai în legătură cu precipitațiile puternice căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a avut loc creșterea nivelului apei în r. Prut  pe sectorul:

s.   Criva –   or. Costești- Stânca   cu  2.5 – 3.0 m.

Izolat apa a ieșit în luncă.

 

La sfârșitul primei decade a lunii mai în legătură cu precipitațiile puternice căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a avut loc creșterea nivelului apei în r. Prut  pe sectorul:

s. Criva – or. Costești - Stânca cu      1.7 – 2.3 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

La începutul decadei a doua a lunii mai în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 550 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei în r. Prut pe  sectorul:

Izolat apa a ieșit în luncă.

            La sfârșitul decadei a doua a lunii mai în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stânca până la 550 m3/s, a avut loc creșterea nivelului apei în r. Prut pe  sectorul:

Izolat apa a ieșit în luncă.

          Pînă la sfârșitul lunii mai pe sectorul or.Costești - Stânca – s. Giurgiulești s-au menținut nivelurile înalte.