14 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Hidrologie

Centrul Hidrologic asigură dirijarea metodico-operativă a Reţelei naţionale de observaţii hidrologice, care este compusă din o staţie hidrologică şi 58 posturi hidrologice, situate pe râurile Nistru şi Prut, afluenţii lor şi pe râurile mici din sudul republicii.

    Sarcinile generale ale Centrului Hidrologic sunt:

    Procesul tehnologic de elaborare a informaţiei pentru consumatori decurge în 4 etape de bază:

recepţionarea informaţiei – observaţii zilnice asupra nivelului apei, precipitaţiilor, temperaturii apei şi aerului, turbidităţii apei; observaţii de sezon asupra fenomenelor de formare a gheţii, grosimii gheţii; măsurarea debitelor de apă;

- culegerea informaţiei – informaţia de la posturile hidrologice se expediază lunar la staţia hidrologică pentru prelucrarea ei ulterioară; informaţia de la posturile informaţionale se expediază zilnic, până la ora 8.30, în adresa Centrului Hidrologic, pentru prelucrarea operativă şi alcătuirea prognozelor hidrologice;

prelucrarea informaţiei – procesul este iniţiat de către observatorul  postului hidrologic şi se termină în Centrul Hidrologic cu o analiză realizată de specialiştii de înaltă calificare. În rezultat, sunt editate: “Datele anuale cu privire la regimul şi resursele apelor de suprafaţă”, “Cadastrul de Stat al Apelor al Republicii Moldova”, “Ghidul caracteristicilor multianuale”;

informarea consumatorului – consumătorul poate primi informaţia atât  din materialele editate, cât şi în mod operativ, sub formă de date zilnice:

Centrul Hidrologic include următoarele subdiviziuni:

 Organigrama Centrului Hidrologic

Lista posturilor hidrologice pe râuri şi canale, a căror informaţie este disponibilă în cadrul Centrului Hidrologic

Niveluri multianuale la posturile hidrologice

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2018

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2017

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2016

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2015

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2014

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2013