-5 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Hidrologie

Centrul Hidrologie asigură dirijarea metodico-operativă a Reţelei naţionale de observaţii hidrologice, care este compusă din o staţie hidrologică şi 58 posturi hidrologice, situate pe râurile Nistru şi Prut, afluenţii lor şi pe râurile mici din sudul republicii.

    Sarcinile generale ale Centrului Hidrologie sunt:

    Procesul tehnologic de elaborare a informaţiei pentru consumatori decurge în 4 etape de bază:

-recepţionarea informaţiei – observaţii zilnice asupra nivelului apei, precipitaţiilor, temperaturii apei şi aerului, turbidităţii apei; observaţii de sezon asupra fenomenelor de formare a gheţii, grosimii gheţii; măsurarea debitelor de apă;

-culegerea informaţiei – informaţia de la posturile hidrologice se expediază lunar la staţia hidrologică pentru prelucrarea ei ulterioară; informaţia de la posturile informaţionale se expediază zilnic, până la ora 8.30, în adresa Centrului Hidrologie, pentru prelucrarea operativă şi alcătuirea prognozelor hidrologice;

-prelucrarea informaţiei – procesul este iniţiat de către observatorul  postului hidrologic şi se termină în Centrul Hidrologie cu o analiză realizată de specialiştii de înaltă calificare. În rezultat, sunt editate: “Datele anuale cu privire la regimul şi resursele apelor de suprafaţă”, “Cadastrul de Stat al Apelor al Republicii Moldova”, “Ghidul caracteristicilor multianuale”;

-informarea consumatorului – consumătorul poate primi informaţia atât  din materialele editate, cât şi în mod operativ, sub formă de date zilnice:

Centrul Hidrologie include următoarele subdiviziuni:

 Organigrama Centrului Hidrologie

Lista posturilor hidrologice pe râuri şi canale, a căror informaţie este disponibilă în cadrul Centrului Hidrologie

Niveluri multianuale la posturile hidrologice

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2015

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2014

CARACTERISTICA HIDROLOGICĂ. ANUAR 2013