-3 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

I N F O R M A Ţ I E

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din  Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul  2018

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul primăverii, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă vor constitui în fond 120-170 mm (90-120% din normă).

 

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova, la situaţia din 31 ianuarie 2018

Condiţiile meteorologice pentru perioada decembrie-ianuarie au fost în fond satisfăcătoare pentru iernarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie.
Temperatura minimă a aerului pe parcursul lunii decembrie a scăzut pînă la -4..-8ºС, iar în luna ianuarie - în fond pînă la -11..-19ºС, local - pînă la -20..-23ºС.
Pentru evaluarea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 31 ianuarie а.с. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii probelor au demonstrat faptul сă în decursul lunilor decembrie și ianuarie, iernatul culturilor respective a decurs în general bine.
Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-6%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat că în cea mai mare parte a plantaţiilor pieirea ochiurilor nu s-a înregistrat, doar local a constituit 1-10%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%).  
 

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din     
31 ianuarie 2018

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 31 ianuarie 2018 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat, că în a prima jumătate a perioadei de iarnă iernarea a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat pieirea lor a constituit 1-3%, fiind mai joasă decât norma naturală (10%).