10 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

I N F O R M A Ţ I E

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie
pe teritoriul Republicii Moldova, la situaţia din 31 ianuarie 2018

Condiţiile meteorologice pentru perioada decembrie-ianuarie au fost în fond satisfăcătoare pentru iernarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie.
Temperatura minimă a aerului pe parcursul lunii decembrie a scăzut pînă la -4..-8ºС, iar în luna ianuarie - în fond pînă la -11..-19ºС, local - pînă la -20..-23ºС.
Pentru evaluarea stării pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 31 ianuarie а.с. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii probelor au demonstrat faptul сă în decursul lunilor decembrie și ianuarie, iernatul culturilor respective a decurs în general bine.
Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-6%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).
Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat că în cea mai mare parte a plantaţiilor pieirea ochiurilor nu s-a înregistrat, doar local a constituit 1-10%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%).  
 

I N F O R M A Ţ I E
privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova la situaţia din     
31 ianuarie 2018

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 31 ianuarie 2018 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.
Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat, că în a prima jumătate a perioadei de iarnă iernarea a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat pieirea lor a constituit 1-3%, fiind mai joasă decât norma naturală (10%).