12 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Meteorological conditions of Spring 2019

Din punct de vedere meteorologic, primăvara anului 2019 în Republica Moldova a fost caldă și izolat cu precipitații abundente. Începutul primăverii meteorologice (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului peste 0ºС) s-a semnalat pretutindeni pe 28-29 ianuarie, fiind cu o lună mai devreme faţă de datele medii multianuale, iar sfârşitul acesteia – pe 12-13 mai, fiind în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.
Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de primăvară (martie-mai) a constituit în teritoriu +10,4..+12,0°С, fiind cu 1,6-2,7°С mai ridicată faţă de normă și se semnalează în medie o dată la 5-10 ani.

   

Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat până la +32ºС (mai, SM Tiraspol), iar cea minimă a scăzut până la -11ºС (martie, SM Bălțata).
Ultimele îngheţuri în aer și  la suprafața solului cu intensitatea de -1..-2ºС s-au semnalat izolat pe teritoriu pe 23 aprilie, la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului  (până la -2ºС) – pe 10 mai.
Vreme anomal de caldă s-a semnalat pe parcursul lunii martie, când temperatura medie lunară a aerului a depășit norma cu 3,5-5,5ºС, ceea ce se semnalează în medie o dată la 10-15 ani. Temperatura maximă a aerului în unele zile a urcat în teritoriu până la +24ºС (8 martie, SM Ceadâr-Lunga, 18 martie, SM Fălești), ceea ce  în această perioadă se semnalează în medie o dată în 20 ani.
Cantitatea de precipitaţii căzute în decursul sezonului de primăvară pe 60% din teritoriu a constituit 95-200 mm (100-150% din normă). În unele raioane de nord (SM Briceni, Bravicea, PAM Ocnița, Edineț, Glodeni, Sângerei) suma acestora a atins 225-275 mm (170-210% din normă), ceea ce pe teritoriu se semnalează în medie o dată în 20-30 ani. Izolat în raioanele din sudul țării au căzut 45-85 mm (40-75% din normă).

   

Precipitațiile pe parcursul sezonului au căzut neuniform. Deficit semnificativ de precipitaţii s-a semnalat în luna martie, când suma lunară a acestora nu a depășit pe teritoriu în fond 1-15 mm (2-45% din norma lunară).
Deosebit de multe precipitaţii s-au semnalat în luna mai, când suma lunară a acestora izolat în jumătatea de nord a țării (30% din teritoriu) a atins 140-225 mm (250-400% din norma lunară), ceea ce în aceste raioane se semnalează pentru prima dată din toată perioadă de observații.
Pe parcursul sezonului s-au înregistrat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse foarte puternice: 
– pe 18 mai la SM Briceni, Bravicea și PAM Edineț, Drochia  în timp de ≤ 12 ore au căzut 52-72 mm de precipitații;
– pe 24 mai la SM Bravicea în timp de 3 ore a căzut 80 mm de precipitații.
Ploile puternice căzute pe parcursul lunii mai, în unele raioane cu grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole, deteriorarea obiectelor economiei naţionale şi deconectarea de la sursele de energie electrică.
Pe 10-11 martie în cea mai mare parte a teritoriului ţării s-au semnalat intensificări ale vântului de până la 16-23 m/s, izolat s-a atestat furtuna de praf. Pe 11 martie în unele raioane intensificări ale vântului au atins 28 m/s (SM Soroca, Bălţi, Corneşti), ceea ce se consideră fenomen meteorologic stihinic. În rezultatul vântului puternic s-a semnalat deteriorarea firelor de energie electrică, obiectivelor economiei naţionale şi terenurilor agricole.
De asemenea, pe parcursul sezonului s-au semnalat ceaţă, oraje, grindină.
Comparativ cu primăvara anului 2018, acest sezon a fost analogic privind temperatura medie a aerului sezonieră și izolat cu  mai multe precipitaţii (cu 50-100 mm).
Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin +5ºС în acest an s-a semnalat pe 4 martie, fiind cu 15-25 zile mai devreme față de termenii obișnuiți.
În prima jumătatea a lunii martie la culturile de toamnă s-au semnalat fazele: frunza a treia, înfrățirea, izolat – răsărirea. În a doua jumătatea a lunii pe cea mai mare parte a teritoriului la culturile de toamnă s-a atestat înfrățirea, izolat – frunza a treia. Numărul de plante la 1 m2 a constituit în fond 335-460, izolat – 230-315. La plantele înfrățite s-a format în medie câte 2 tulpini. Înălțimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare în fond a constituit 11-21 cm.
La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe 60% din teritoriu au constituit în fond 25-40 mm (75-125% din normă), în restul teritoriului, preponderent în jumătatea de sud a ţării – 10-20 mm (30-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m acestea au constituit în fond 115-185 mm (80-135% din normă), izolat – 65-95 mm (45-65% din normă).
La principalele culturi pomicole în luna martie s-a semnalat umflarea mugurilor, desfacerea mugurilor și desfacerea primelor frunze. La soiurile timpurii de cais și piersic la sfârșitul lunii, preponderent în jumătatea de sud a țării, a început înflorirea, ceea ce în medie cu 3 săptămâni mai devreme față de termenii obișnuiți. La vița de vie la mijlocul lunii izolat a început circulația sevei, la sfârșitul lunii a continuat circulația sevei, izolat s-a semnalat umflarea ochiurilor.
La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 120-165 mm (80-105% din normă), izolat în sudul țării acestea nu au depășit 90-110 mm (65-70% din normă).
În a doua jumătate a lunii martie unele gospodării agricole ale țării au început semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară și sfeclei de zahăr. Temperatura medie a solului la adâncimea de 5 și 10 cm în decursul lunii a variat de la +5ºC până la +10ºC.
Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10ºС, fenomen ce caracterizează începutul vegetaţiei active a culturilor agricole, a avut loc pe 21 aprilie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).
Condițiile meteorologice în luna aprilie au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă. Lipsa precipitațiilor esențiale în prima decadă a lunii aprilie a complicat pregătirea solului și efectuarea semănatului culturilor timpurii de primăvară. Înghețuri în aer, semnalate în unele zile ale lunii, izolat au cauzat vătămarea florilor la soiurile timpurii de cais. Regimul termic scăzut la mijlocul lunii aprilie ușor a reținut creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară și plantațiilor multianuale. Ploile căzute în decursul decadei a doua au completat semnificativ rezervele de umezeală productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru pregătirea solului și efectuarea semănatului culturilor prășitoare.
În decursul lunii aprilie la culturile de toamnă s-au semnalat fazele înfrățirea și formarea paiului. Starea semănăturilor a fost preponderent satisfăcătoare.
La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 20-30 mm (75-120% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării – 10-15 mm (35-50% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 115-160 mm (85-130% din normă), izolat, preponderent în sudul ţării – 60-90 mm (50-70% din normă).
Spre sfârșitul lunii aprilie la semănăturile cu orz de primăvară s-au semnalat fazele înfrățirea și formarea paiului, la floarea-soarelui – răsărirea și perechea a doua de frunze adevărate, la porumb – încolțirea boabelor și răsărirea, la sfecla de zahăr – răsărirea și primele perechi de frunze adevărate, la mazăre – frunza a treia adevărată. 
La culturile pomicole în prima jumătate a lunii s-a semnalat înflorirea și desfacerea primelor frunze. La sfârșitul lunii la cais, piersic, cireș, prun și vișin a finisat înflorirea și a început formarea fructelor, la măr și păr a continuat înflorirea. La vița de vie în prima jumătatea a lunii aprilie s-a semnalat umflarea și desfacerea ochiurilor, în a doua jumătate a lunii – desfacerea frunzelor, izolat – formarea inflorescențelor.
La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 100-170 mm (85-115% din normă).
Pe parcursul lunii aprilie gospodăriile agricole ale țării au efectuat semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie a solului la adâncimea de 10 cm în decursul lunii a variat de la +9..+12ºC la începutul lunii până la +13..+16ºC la sfârșitul ei.
Condițiile meteorologice în luna mai au fost în fond satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Ploile căzute în decursul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în sol și au îmbunătățit condițiile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole pe cea mai mare parte a teritoriului țării. În mai multe raioane din sudul ţării, din cauza insuficienţei de precipitaţii, semnalate în majoritatea zilelor din lună, s-au creat condiţii mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi celor prăşitoare.
La culturile de toamnă pe parcursul lunii mai s-a semnalat formarea paiului, înspicarea și înflorirea. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii s-a egalat cu 55-85 cm. 
La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 40-90 mm (80-180% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a țării – 15-35 mm (35-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 80-180 mm (85-175% din normă), izolat, preponderent în sudul țării – 35-55 mm (40-60% din normă).
La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătatea a lunii mai s-au semnalat înfrățirea și formarea paiului, în a doua jumătatea – înspicarea. La mazăre s-a semnalat în fond formarea inflorescențelor, spre sfârșitul lunii – înflorirea.
La porumb la începutul lunii s-a semnalat încolţirea boabelor şi răsărirea, în a doua jumătate a lunii a început formarea frunzelor. Spre sfârșitul lunii la porumb s-a format în fond frunza a cincea şi a șaptea, la semănăturile mai târzii – frunza a treia. Înălţimea plantelor s-a egalat cu 20-50 cm.
La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit în fond 25-35 mm (80-140% din normă), izolat, preponderent în jumătatea de sud a țării – 10-15 mm (40-60% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond – 90-160 mm (80-125% din normă), izolat – 55-80 mm (45-65% din normă). 
La floarea-soarelui la începutul lunii s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, la semănăturile mai târzii – răsărirea. În decursul lunii a continuat formarea frunzelor următoare. Înălţimea plantelor în fond s-a egalat cu 20-45 cm, izolat – 5-15 cm. 
La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit în fond 25-35 mm (75-130% din normă), izolat, preponderent în sudul țării – 15-20 mm (40-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond – 110-185 mm (75-135% din normă), izolat – 55-90 mm (40-65% din normă).
La sfecla de zahăr în decursul lunii mai s-a format prima, a treia și a cincea frunză adevărată, la sfârșitul lunii a început creșterea rădăcinii principale.
La culturile pomicole şi nuc s-a semnalat formarea și creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireş – coacerea roadei. La viţa de vie s-a semnalat formarea inflorescențelor și înflorirea.
La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 110-165 mm (90-110% din normă), izolat în sudul țării – 80-85 mm (60-80% din normă).