-3 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Prognoze

Prognoza privind roada medie de sfeclă de zahăr pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2018

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor  meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul  2018 în medie pe țară o roadă de circa 300-330 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 310 ch/ha).

Prognoza roadei medii de porumb pentru boabe pe teritoriul  
Republicii Moldova în anul  2018

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale porumbului,  Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat prognozează pentru anul  2018 în medie pe țară o roadă de circa 26-30 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 32 ch/ha).

Prognoza roadei medii de seminţe de floarea-soarelui
pe teritoriul  Republicii Moldova în anul 2018

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale florii-soarelui, Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat prognozează pentru anul 2018 în medie pe țară o roadă de circa 15-17 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 17 ch/ha).

Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul
Republicii Moldova în anul 2018

În  rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale grîului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2018 în medie pe țară o roadă de circa 28-31 сh/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 29 ch/ha).

Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol
pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă
din  Republica Moldova către începutul perioadei de vegetație în anul  2018

Analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate arată că la începutul primăverii, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă și arătură de toamnă vor constitui în fond 120-170 mm (90-120% din normă).