7 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Direcția IT și GIS

Centrul Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale și GIS (CCTI) reprezintă subdiviziunea Serviciului, care asigură funcţionarea sistemului de colectare, prelucrare şi distribuire a informaţiilor meteorologice, precum şi a altor tehnologii informaţionale ale instituţiei, inclusiv sistemul de schimb informaţional administrativ şi de altă natură.

Structura Centrului constă din Grupul Comunicaţii şi Grupul Tehnologii Informaţionale.

Grupul Comunicaţii asigură activitatea eficientă în regim non-stop a reţelei naţionale de schimb de date hidrometeorologice.

În scopul soluţionării sarcinilor majore în colectarea şi prelucrarea datelor meteorologice, Grupul Tehnologii Informaţionale a creat, în anul 2003, software-ul „Compositor”, care este utilizat pentru crearea buletinelor de regim în conformitate cu formatul stabilit de Organizaţia Meteorologică Mondială.

În anul 2004, pentru recepţionarea şi transmiterea informaţiei de către subdiviziunile operative ale Serviciului şi ale Rosghidromet (Serviciul Hidrometeorologic din Rusia), a fost achiziţionat complexul software şi hardware Unimas, care este destinat pentru îndeplinirea funcţiilor de centru de comutare a mesajelor. Principalele obiective ale Unimas sunt:

Începînd cu anul 2010, în cadrul reţelei naţionale de observaţii au fost implementate un şir de tehnologii Internet, cum sunt accesul la date şi comunicarea prin protocolul HTTP, prin FTP, poşta electronică ş.a.

Sarcinile Grupului Tehnologii Informaţionale din cadrul CCTI sunt:

În prezent, toate subdiviziunile Serviciului sunt asigurate cu calculatoare. Specialiştii Grupului se ocupă de elaborarea locurilor automatizate de muncă a hidrologilor, sinopticienilor, agrometeorologilor ş.a. Sunt create soft-uri pentru prelucrarea informaţiei meteorologice, climatice, hidrologice, actinometrice, precum şi a informaţiei privind calitatea componentelor mediului ambiant (aer, ape de suprafaţă, sol).

De asemenea, acestui Grup îi revine sarcina de asigurare cu soft-uri a funcţionării staţiilor automate şi a utilajului analitic modern utilizat în cadrul Serviciului.

Datele culese în format electronic, fiind actualizate în mod continuu, sunt transferate pe purtători tehnici, se crează copii de rezervă şi se arhivează.                                                              

   Contacte : 

Şef IT și GIS Titov Dan      tel        :  (022) 77-35-30
    e- mail :   it@meteo.gov.md
    dan.titov@meteo.gov.md