26 °C Chișinău
 • Baltata
 • Balti
 • Bravicea
 • Briceni
 • Cahul
 • Camenca
 • Ceadir-Lunga
 • Chișinău
 • Codrii
 • Comrat
 • Cornesti
 • Dubasari
 • Falesti
 • Leova
 • Ribnita
 • Soroca
 • Stefan-Voda
 • Tiraspol

Direcția IT și GIS

Direcția IT și GIS reprezintă subdiviziunea Serviciului, care asigură funcţionarea sistemului de colectare, prelucrare şi distribuire a informaţiilor meteorologice, precum şi a altor tehnologii informaţionale ale instituţiei, inclusiv sistemul de schimb informaţional administrativ şi de altă natură.

Structura Direcției constă din Grupul Comunicaţii, Grupul Tehnologii Informaţionale și Grupul GIS.

Grupul Comunicaţii asigură activitatea eficientă în regim non-stop a reţelei naţionale de schimb de date hidrometeorologice.

În scopul soluţionării sarcinilor majore în colectarea şi prelucrarea datelor meteorologice, Grupul Tehnologii Informaţionale a creat, în anul 2003, software-ul „Compositor”, care este utilizat pentru crearea buletinelor de regim în conformitate cu formatul stabilit de Organizaţia Meteorologică Mondială.

În anul 2004, pentru recepţionarea şi transmiterea informaţiei de către subdiviziunile operative ale Serviciului şi ale Rosghidromet (Serviciul Hidrometeorologic din Rusia), a fost achiziţionat complexul software şi hardware Unimas, care este destinat pentru îndeplinirea funcţiilor de centru de comutare a mesajelor. Principalele obiective ale Unimas sunt:

Începînd cu anul 2010, în cadrul reţelei naţionale de observaţii au fost implementate un şir de tehnologii Internet, cum sunt accesul la date şi comunicarea prin protocolul HTTP, prin FTP, poşta electronică ş.a.

Sarcinile Grupului Tehnologii Informaţionale din cadrul CCTI sunt:

În prezent, toate subdiviziunile Serviciului sunt asigurate cu calculatoare. Specialiştii Grupului se ocupă de elaborarea locurilor automatizate de muncă a hidrologilor, sinopticienilor, agrometeorologilor ş.a. Sunt create soft-uri pentru prelucrarea informaţiei meteorologice, climatice, hidrologice, actinometrice, precum şi a informaţiei privind calitatea componentelor mediului ambiant (aer, ape de suprafaţă, sol).

De asemenea, acestui Grup îi revine sarcina de asigurare cu soft-uri a funcţionării staţiilor automate şi a utilajului analitic modern utilizat în cadrul Serviciului.

Grupul GIS efectuează cercetări în domeniul hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului în scopul asigurării cu suport metodico-ştiinţific a subdiviziunilor instituţiei.

Specialiştii grupului posedă experienţă în domeniul prelucrării şi interpretării informaţiilor meteorologice, hidrologice şi de monitoring al calităţii mediului, combinînd aceste aptitudini cu abilităţile din domeniul sistemelor informaţionale geografice.

În acest context, în cadrul grupului GIS sunt realizate:

elaborarea materialelor ştiinţifico-metodice în domeniile de activitate ale Serviciului;

elaborarea publicaţiilor ştiinţifice în domeniile de activitate ale Serviciului;

evidenţa noilor realizări ştiinţifice şi practice în domeniul GIS;

materiale cartografice pentru elaborarea prognozelor, a analizei anumitor procese sau acţiuni a factorilor hidrometeorologici;

materiale cartografice pentru pagina web a Serviciului;

hărţi digitale ale utilizării terenurilor, actualizate din imagini satelitare;

hărţi spaţiale şi diferite hărţi tematice;

baze de date GIS dedicate tematic;

produse derivate din info-plane GIS (suprafeţele bazinelor şi sub-bazinelor, altitudinea medie a sub-bazinelor, suprafaţa împădurită, coeficientul de împădurire etc.);

modelul digital altimetric al terenului şi produse derivate (pante, expuneri, etaje altitudinale, profile topografice etc.);

hărţi de hazard şi risc de inundaţii, secete ş.a.;

model de risc al inundaţiilor în albiile majore ale rîurilor mari şi rîurilor mici;

hărţi cu delimitarea zonelor afectate de inundaţii, secete;

estimări ale rezervelor de apă din stratul de zăpadă, exprimate volumetric şi ca strat mediu de apă pentru bazinele de interes hidroenergetic şi alimentare cu apă;

parametri agrometeorologici şi biofizici ai acoperirilor vegetale, derivaţi din date satelitare (temperatura suprafeţei solului, evapo-transpiraţia reală, indicele foliar, biomasa, structura spaţiala, indici de vegetaţie ş.a.);

modelarea riscului poluării accidentale în albiile majore ale rîurilor mari;

indicaţii metodologice pentru utilizarea tehnologiilor GIS în analiza spaţială a fenomenelor şi proceselor hidrometeorologice şi prognoza lor.

Datele culese în format electronic, fiind actualizate în mod continuu, sunt transferate pe purtători tehnici, se crează copii de rezervă şi se arhivează.

                                                         

   Contacte : 

Şef IT și GIS Titov Dan      tel        :  (022) 77-35-30
    e- mail :   it@meteo.gov.md
    dan.titov@meteo.gov.md